Pauliina  Latvala-Harvilahti

Pauliina Latvala-Harvilahti

Apurahatutkija

Koneen Säätiön rahoittaman Suotrendi -hankkeen tutkija

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

pauliina.latvala-harvilahti@uef.fi | 050 470 8894

0504708894
050 4708894
050 470 8894
+358 50 470 8894
+35850 470 8894
050 4708 894
+358 50 4708 894
+35850 4708 894
+358 50 4708894
+35850 4708894
+358504708894

Dos. Kirsi Laurénin hankkeessa tutkitaan humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin soiden uusia, epäkonventionaalisia käyttömuotoja, jotka muokkaavat soihin liittyvää kulttuuriperintöä. Olen haastatellut suotaiteen parissa työskenteleviä ammattitaiteilijoita (tanssi, kuvataide, musiikki, performanssi…) Julkaisu ”Mire Art Environmental Artivism and Future Agency in the Landscape of Mining” (2021): Ethnologia Scandinavica vol 51

Tutkimuksessa pureudutaan rohkeasti 2000-luvun suotrendin eri ilmenemismuotojen tarkasteluun ja tehdään näkyväksi soiden muuttuvaa kulttuuriperintöä. Analyysi kohdistuu aiemmin tutkimattomiin ja eri tavoin tuotettuihin aineistoihin pyrkimyksenään ilmiön laaja-alainen ymmärtäminen. Kysymme, millainen on vallitseva suotrendi ja miten se vaikuttaa soihin liittyvän uuden kulttuuriperinnön rakentumiseen?

Hanke 1) paljastaa suotrendin kulttuurisia muotoja ja niiden vaikutuksia luonnonkäyttöön liittyviin arvoihin, asenteisiin ja merkityksiin soiden kulttuuriperinnön uusintamisessa, 2) tuottaa ajantasaista tietoa soiden monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 3) tuottaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin sovellettavaa tieteellistä tietoa soiden kulttuurisesta kestävyydestä, ja 4) osallistuu soidenkäyttöä koskevaan monitieteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusaineistoina käytetään 2000-luvun suokirjoituksia ja -kuvia, suourheilu- ja taidetapahtumiin osallistuvien haastattelu- ja havainnointiaineistoja, sekä kulttuurituotteita (media-aineistoja ja kirjallisuutta).

Tutkimusesitelmät

Esitelmät 2023

Pauliina Latvala & Virpi Kaukio: ”Environmental emotions in the Mire Art”. Ecocritical  Network for Scandinavian Studies (ENSCAN) Workshop VI 13.6.2023 Helsingin yliopisto.

Kestävyystieteen päivät – Sustainability Science Days 24.5.2023 Helsingin yliopisto. Esitelmä ”Ecologically-engaged Mire art as a transformative tool: case study on constructing respectful human-mire-relationship”. Transformative Culture / Cultural Transformation -sessiossa, pj. Minna Santaoja ja Aino-Kaisa Koistinen.

”Jalanjäljestä kädenjälkeen: kantaaottava suotaide luonnossa ja yhteiskunnassa” Suo minulle, suo meille. Soiden kulttuuriperintö ja tulevaisuus – Our mutual mires: The cultural heritage and future of mires  –seminaari 12.5.2023 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.

Suotrendi-tutkimushankkeen ja oman tutkimusaiheen esittely, Tutkijoiden ja kansanedustajien seura 24.1.2023 Tieteen ja toivon talo (Puistokatu 4, Helsinki). 

Suotaiteen ja sen vaikuttavuuden tutkimus 2.2.2023 Tieteen ja toivon talo (Puistokatu 4, Helsinki). 

 

Esitelmät 2022

’A sustainable future – Agency, co-creation and well-being. International Webinar of Heritage Agency. Living heritage and social sustainability – well-being and inter-generational dialogue’. 19th September 2022. Ohjelma.

EsitelmäAspects of Biocultural Heritage’. Indigeneity in Europe: Issues and Perspectives. SIEF Place Wisdom Working Group 2022 Inter-Congress Workshop Perth UHI, 27-29 July 2022, Scotland.

Esitelmä ’Artist’s expressions of vulnerable mire landscapes: reflecting the well-being of nature and ecosystem’ työryhmässä ‘Re:making the Landscape (explorations and conceptualisations)’. Re: Nordic Ethnology and Folklore Conference, 13-16 June, Reykjavik, Islanti. 

EsitelmäSuotaiteen välittämä bio- ja geokulttuurinen perintö”. Talous ja kulttuuri -työryhmä. Suopäivä 20.5.2022, Helsinki. Suoseura.

Esitelmä ‘Artistic Practives in Mire Landscapes: New Insights Into Past, Present and Future Nature’ Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG) session ‘A Match made in heaven? Art, archaeology & cultural heritage’ Oslo (etä) 21-23.4.2022, Oslo. 

Esitelmä ”Paikallinen tieto suotaiteessa: elävä perintö ja maiseman kokemuksellisuus”. Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 17.-18.3.2022 Jyväskylä yliopisto.

Esitelmät 2021

Mitä on kulttuuriperintö? -paneelin puheenjohtajuus 25.11.2021. Kenen kulttuuriperintö -semiaari, Kansallismuseo, Helsinki.

Esitelmä Suotaide kaivoshankkeiden maisemissa: Lähiluonnon ilot ja surutMarginaalisten ympäristöjen ilot ja huolet -työryhmä 9.12. 2021 Kulttuurintutkimuksen päivät, Joensuu.

Julkaisut

13 kappaletta