PERTTI VäISäNEN

Professori

professori


Opettajankouluttaja ja opettajankoulutuksen tutkija vuodesta 1980 lähtien. Opetus- ja tutkimustehtävien ohella osallistunut laitos- ja tiedekuntahallintoon laitoksen/osaston johtajana, dekaanin aja varadekaanina. Nykyinen tehtävä filosofisen tiedekunnan 2. varadekaani vastuualueena perustutkintokoulutus.

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

pertti.vaisanen@uef.fi

Puhelin

050 366 1478

Avainsanat

Opetustehtävät

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Kasvatuspsykologia ja oppimisen tutkimus. Mixed methods menetelmien opetus. Kandidaatin ja maisterin opinnäytetöiden sekä väitöskirjojen ohjaus.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Opettajankoulutusfoorumin jäsen. Tieteelliset asiantuntijatehtävät.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kvantitatiivisten menetelmien ja matematiikan oppimisen tutkimus. Opettajankoulutuksen, erityisesti opetusharjoittelun ohjauksen tutkimus. INSULAVO.

Julkaisut