REETTA VääTäINEN

Apurahatutkija

Kalastusvalinta ja kalojen käyttäytymisekologia


Tutkin väitöstyössäni vapaa-ajankalastuksen valikoivuutta kalapopulaatioissa kalojen yksilöllisten käyttäytymispiirteiden suhteen ja pyrin tutkimustiedon pohjalta ennakoimaan kalastusvalinnan aiheuttamaa evoluutiota, eli muutoksia sekä näiden käyttäytymispiirteiden että niihin kytkeytyneiden elinkierto- ja fysiologisten piirteiden suhteellisissa osuuksissa populaatiotasolla sukupolvien aikavälillä. Mallilajinani on ahven.