SAANA MYLLYNTAUSTA

Projektitutkija

psykologia

FT (kansanterveystiede)


Työskentelen projektitutkijana Parempaa unta -hankkeessa, jonka rahoittajana toimii Työusuojelurahasto. Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyvien työntekijöiden unta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusta toteuttaa Turun yliopistossa ja aineistona toimii Finnish Retirement and Aging (FIREA) -tutkimuksen aineisto. Väitöskirjassani tarkastelin nukkumisessa tapahtuvia muutoksia eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Psykologia

Sähköposti

saana.myllyntausta@uef.fi

Puhelin

050 471 5737

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Parempaa unta -hanke (Työsuojelurahasto)

Linkit