SAMUEL HARTIKAINEN

Tutkimusavustaja

FM, jatko-opiskelija (FARMASIAN LAITOS)


Geotieteiden opiskelija: kaupallinen geologia, geokemia, sedimentologia, mineralogia, isotooppigeokemia, rakennegeologia, maaperägeologia, kaivosympäristön geokemia, kaivosvesien puhdistaminen..

Jatko-opiskelija: MIKROMUOVIEN TUTKIMUS

Uusien tutkimusideoiden ja tutkimusaloitteiden tunnistaminen ja niihin liittyvien asiayhteyksien ja kontaktien löytäminen. Yhdistelen mielelläni erilaisia asioita, ideoita, tekijöitä ja ihmisiä yhteen luodakseni jotakin uutta ja yhteiskunnallisestikin vaikuttavaa tutkimusta.

Tutkimussuunnitemien ja rahoitushakemusten suunnittelu ja kirjoittaminen omaksi, mutta erityisesti toisten iloksi ja hyödyksi. Joskus jopa vaivaksi :)

Jatkuva tutkimusrahoituksen hakeminen. Tutkimukselle tyypilliset hyvin lyhyet ja projektiluontoiset työsuhteet. Hyvä sopeutumiskyky jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin. Useimmiten.

Eräs suosikkikappaleistani onkin Anna Puun kappale "C'est la vie":

"Se pistää miettimään
Kun jotain yrittää
Ja silti ulos jää
Yhtenään

Se alkaa naurattaa
Kun oppii huomaamaan
Et kaikki katoaa
Aikanaan"

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä, Research group for Indoor Environment and Occupational Health

Sähköposti

samuel.hartikainen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

– Kierrätysmuoveja ja mikromuoveja käsitteleviä luentoja Itä-Suomen yliopiston kurssitarjonnan yhteydessä.
– Yleisötilaisuuksissa olen toiminut kutsuttuna luennoitsijana em. aiheista.
– Olen ohjannut 20 maisterin ja kanditaatin tutkielmaa, joista monessa on ollut aiheena mikromuovi tai kierrätysmuovi.
– Kouluvierailut (peruskoulut ja lukiot): https://www.aka.fi/fi/tietysti/tapahtumat/tietobreikit1/mikromuovityopaja-yhdisti-tutkijan-ja-oppilaat-antoisalla-tavalla/

– Geotieteiden ja kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmatoimikunnan opiskelijajäsen (Oulun yliopisto).

Yhteiskunnalliset tehtävät

Verkostoituminen tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa tutkimustarkoituksessa tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen eli tutkimustiedon jalkauttamisen ja popularisoinnin merkeissä. Keskustelu ja viestiminen yhteiskunnallisten toimijoiden, vaikuttajien, median ja suuren yleisön kanssa. Tiedottaminen ja viestintä tutkimuksen edistymisestä. Kouluvierailut ja yleisöluennot, mikromuovityöpajat. Näistä esimerkkinä linkki erääseen toteuttamaani mikromuovityöpajaan:
https://www.aka.fi/fi/tietysti/tapahtumat/tietobreikit1/mikromuovityopaja-yhdisti-tutkijan-ja-oppilaat-antoisalla-tavalla/

Vesistösankari:

Vesistösankari Samuel Hartikainen from Finnish Environment Institute / Suomen ympäristökeskus / Finlands miljöcentral

Tutkimusryhmät ja -projektit

Mikromuovien kemiallinen ja toksikologinen karakterisointi, Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto.

Mikromuovit Suomen vesistöissä- mahdollisten uhkien selvitys (Suomen Akatemia, 2016 – 2020).

UEF:n mikromuovitutkimus on osa konsortiosta, joka on saanut Suomessa ensimmäisenä Akatemian rahoituksen mikromuovitutkimukseen vv. 2016-2020. Tutkimuskohteenamme on erityisesti mikromuovien identifiointi ja siihen liittyvä menetelmäkehitys (FTIR- ja Raman-mikrospektroskopia) sekä syvällisen kemiallisen koostumuksen tutkimus (mm. NMR, 2D-GC-MS).

https://www.uef.fi/-/kallavedella-toteutetaan-suomen-sisavesien-ensimmainen-mikroroskan-troolaus

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF