SAMUEL HARTIKAINEN

Tutkija

NUOREMPI tutkija, väitöskirjatutkija, jatko-opiskelija, FM, biokemisti

MOTTO: "Yksi elämä, monta projektia."

Kierrätysmuovien ja mikromuovien kemiallisten ja mikrobiologisten riskien tutkimus. Mikromuovien sedimentologiset tutkimukset.

Uusien tutkimusidoiden ja tutkimusaloitteiden tunnistaminen ja niihin liittyvien asiayhteyksien ja kontaktien löytäminen. Yhdistelen mielelläni erilaisia asioita, ideoita, tekijöitä ja ihmisiä yhteen luodakseni jotakin uutta ja yhteiskunnallisestikin vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimussuunnitemien ja rahoitushakemusten suunnittelu ja kirjoittaminen omaksi, mutta erityisesti toisten iloksi ja hyödyksi. Joskus jopa vaivaksi.

Jatkuva tutkimusrahoituksen hakeminen. Tutkimukselle tyypilliset hyvin lyhyet ja projektiluontoiset työsuhteet. Hyvä sopeutumiskyky jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin. Useimmiten.

Eräs suosikkikappaleistani onkin Anna Puun kappale "C'est la vie":

"Se pistää miettimään
Kun jotain yrittää
Ja silti ulos jää
Yhtenään

Se alkaa naurattaa
Kun oppii huomaamaan
Et kaikki katoaa
Aikanaan"

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Kuopio Snellman 4324

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Sisäympäristön ja työhygienian tutkimusryhmä, Research group for Indoor Environment and Occupational Health

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

- Kierrätysmuoveja ja mikromuoveja käsitteleviä luentoja yliopiston kurssitarjonnan yhteydessä.
- Yleisötilaisuuksissa olen toiminut kutsuttuna luennoitsijana em. aiheista.
- Olen ohjannut useita maisterin ja kanditaatin tutkielmia, joista monessa on ollut aiheena mikromuovi tai kierrätysmuovi.
- Kouluvierailut (peruskoulut ja lukiot): https://www.aka.fi/fi/tietysti/tapahtumat/tietobreikit1/mikromuovityopaja-yhdisti-tutkijan-ja-oppilaat-antoisalla-tavalla/

Yhteiskunnalliset tehtävät

Verkostoituminen tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa tutkimustarkoituksessa tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen eli tutkimustiedon jalkauttamisen ja popularisoinnin merkeissä. Keskustelu ja viestiminen yhteiskunnallisten toimijoiden, vaikuttajien, median ja suuren yleisön kanssa. Tiedottaminen ja viestintä tutkimuksen edistymisestä. Kouluvierailut ja yleisöluennot, mikromuovityöpajat. Näistä esimerkkinä linkki erääseen toteuttamaani mikromuovityöpajaan:
https://www.aka.fi/fi/tietysti/tapahtumat/tietobreikit1/mikromuovityopaja-yhdisti-tutkijan-ja-oppilaat-antoisalla-tavalla/

Tutkimusryhmät ja -projektit

Mikromuovit Suomen vesistöissä- mahdollisten uhkien selvitys (Suomen Akatemia, 2016 - 2020).

UEF:n mikromuovitutkimus on osa konsortiosta, joka on saanut Suomen ensimmäisenä Akatemian rahoituksen mikromuovitutkimukseen vv. 2016-2020. Tutkimuskohteenamme on erityisesti mikromuovien identifiointi ja siihen liittyvä menetelmäkehitys (FTIR- ja Raman-mikrospektroskopia) sekä syvällisen kemiallisen koostumuksen tutkimus (mm. NMR, 2D-GC-MS).

https://www.uef.fi/-/kallavedella-toteutetaan-suomen-sisavesien-ensimmainen-mikroroskan-troolaus

Tämän lisäksi monta päättynyttä, keskeneräistä ja tulevaa projektia kierrätysmuovien ja mikromuovien parissa.

Tutkimusryhmät