SANNA JääSKELäINEN

Yliopisto-opettaja

Toimin kirjallisuuden yliopisto-opettajana lukuvuoden 2019-2020. Elokuusta 2020 lähtien työskentelen nuoremman tutkijan tehtävissä. Perus- ja aineopinto tasoisten kurssien opettamisen ja kandidaatintutkielmien ohjaamisen lisäksi opetustoimeni ohessa teen töitä myös väitöstutkimukseni parissa. Väitöstyössäni tutkin humalan kulttuurisia merkityksiä, niiden jatkuvuuksia ja katkoksia suomalaisessa kirjallisuudessa ja lehdistöaineistoissa. Olen kiinnostunut siitä, kuinka humalan kulttuuristen kuvien muutokset ja pysyvyydet ilmenevät kirjallisuudessa. Mikä on humalan tehtävä ja merkitys suomalaisessa kirjallisuudessa ja mikä humalakuvausten ja niiden merkitysten suhde laajemmin suomalaiseen identiteettikuvaan ja kulttuuriin.
Opetus- ja väitöstutkimuksen lisäksi kirjoitan vapaana toimittajana kirjallisuus,-teatteri-, ja tanssikritiikkejä sanomalehtiin (mm. Karjalainen, Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Keskisuomalainen).