SARA PELTOLA

Projektisuunnittelija

Fotoniikan instituutti, Joensuun fotoniikan koulutuspolku-hanke, viestintä, koulutusmyynti, jatkuva oppiminen


Joensuun fotoniikan koulutuspolku -hanke on kaksivuotinen hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Kyse on yhteishankkeesta Itä-Suomen yliopiston, ammattikoulu Riveria, ammattikorkeakoulu Karelia, sekä Business Joensuun kesken.

Hankkeen päätavoite on luoda fotoniikan koulutuksen polku toiselta asteelta aina tohtorin koulutukseen saakka (erityisesti teknikko ja insinööritasoille). Tähän päästään tunnistamalla yritysten koulutustarpeet, luomalla niiden pohjalta koulutuspilotteja. Koulutuspilottien toteutuksen jälkeen pystytään luomaan pysyviä täydennys- ja lisäkoulutuspaketteja yrityksille, sekä tarkastelemaan jo olemassa olevien koulutusohjelmien sisältöä. Yhteishanke mahdollistaa kolmen eri tasoisen oppilaitoksen koulutustarjonnan ja osaamisen yritysten käyttöön sekä vahvistaa fotoniikan koulutukseen liittyvää yhteistyötä. Hanke mahdollistaa fotoniikan alan yritysten nykyisen sekä tulevan työvoiman tarpeen täytön

Muita toimenpiteitä:
Koulutusvientimahdollisuuksien kartoittaminen sekä promoaminen
Alan teollisuuden ja tutkimuksen kehittäminen vierailuiden ja verkottumisen avulla
Fotoniikan koulutuksen parhaiden käytäntöjen kerääminen ja hyödyntäminen
Tiedon kerääminen ja jakaminen

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Fysiikan ja matematiikan laitos

Sähköposti

sara.peltola@uef.fi

Puhelin

050 513 4815

Avainsanat

Linkit