SINIKKA VAKIMO

Yliopistonlehtori

FT, dos. Sinikka Vakimo työskentelee kulttuurintutkimuksen opettajana ja Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet – opintokokonaisuuden vastuuopettajana. DemOldCult -tutkimushankkeen johtaja 2019-2020.


Vakimon tutkimus on suuntautunut pääosin sukupuolisensitiivisen kulttuurigerontologian sekä elämänkulun tutkimuksen ja muistitietotutkimuksen alalle. Hän on tutkinut myös verkkopohjaista vuorovaikutusta, huumorikerrontaa ja mediarepresentaatioita sekä tutkimusetiikkaa. Laadullisen tutkimuksen menetelmät ja etnografinen tutkimus ovat hänen metodisia osaamisalueitaan.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

sinikka.vakimo@uef.fi

Puhelin

050 442 4377

Avainsanat

Opetustehtävät

Opetustehtävät suuntautuvat pääosin tutkimusmenetelmien opetukseen sekä opinnäytteiden ohjaamiseen (pääosin kandidaatintutkielmia tai väitöskirjoja).

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vakimo toimii Koneen säätiön vuosina 2016-2019 rahoittaman tutkimushankkeen Normaalin rajoilla. Dementian ja vanhuuden kulttuuriset merkitykset suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa (DemOldCult) vastuullisena johtajana vuosina 2019-2020. Ks.: https://demoldcult.wordpress.com/

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut