SIRPA KOKKO

Professori

Professori, käsityötiede


Käsityön monipuolisuus on  kiehtovaa, ja olenkin lähestynyt käsityötä tutkimalla sitä eri tulokulmista kulttuurissa, yhteiskunnnassa, koulutuksessa ja kasvatuksessa. Tutkimukseni on suuntautunut niin lokaaleihin, paikallisiin käsityöhön kytkeytyviin näkökulmiin kuin globaaleihin, maailmanlaajuisiin kysymyksiin.

Minua askarruttavat kysymykset siitä, miten voimme edistää käsityön aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä, miten käsityöt ja niiden tekeminen osallistuvat kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, miten käsityöt voivat edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Olen paneutunut näihin kysymyksiin tutkimuksissani. Kehitän käsityötieteen tutkimusperustaa yhteispohjoimaisissa hankkeissa.

Osallistun käsityönopetuksen kehittämiseen pureutumalla ajankohtaisiin kysymyksiin koskien muun muassa käsityön etäopetusta, digitaalista materiaalisuutta, käsityön monimateriaalista opetussuunnitelmaa, käsityönopetuksen tasa-arvoisuutta, tiedostavaa taidepedagogiikka sekä taidon oppimista ja opettamista.  Tarkastelen käsityönopetusta myös kansainvälisestä näkökulmasta. Kehitän käsityönopettajankoulutusta tutkimuperustaisesti. https://www.uef.fi/fi/artikkeli/sirpa-kokko-kasityotieteen-professoriksi

Mikäli olet kiinnostunut näistä teemoista tai sinulla on uusia avauksia mielessäsi, ota yhteyttä. Teen yhteistyötä monien kansallisten ja kansainvälisten ta..

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

sirpa.kokko@uef.fi

Puhelin

050 594 1276

Avainsanat

Opetustehtävät

Opetan käsityötieteen ja käsityönopettajankoulutuksen opinnoissa niin perus- ja aineenopinnoissa kuin syventävien opintojen tasolla. Ohjaan maisterivaiheen pro gradu -tutkielmia. Lisäksi toimin jatkokoulutuksessa ohjaamalla väitöskirjoja.

Tutkimusryhmät ja -projektit

PROJEKTIT

NOS-HS, Workshop Series on Nordic Craft Sciences, 2021-2023.

NordPlus, Traditional Crafts for Higher Education, 2018-

Visiting Fulbright Scholar, James Madison University, August-December 2018.

Visiting Researcher, University of Gothenburg, April 2018.

Visiting Professor at the Viljandi Culture Academy which is part of the University of Tartu, 2017 onwards.

Erasmus+ Strategic Partnerships project for adult education: Handmade Wellbeing–Collaborative learning in craft and welfare interfaces, 2015–2017.

Osallistun valtakunnallisiin käsityönopetuksen kehittämishankkeisiin (Maker Design Studio Pedagogy, HY, Growing Mind HY).

TUTKIMUSRYHMÄT

Käsityötiede ja käsityön pedagogiikka

STEAM, eheyttävä pedagogiikka

 

  Julkaisuni 2014–2022

  A 1 Journal article-refereed

  Kokko, S. (2022). Craft Studies in Higher Education. Craft Research, 13(2). (in press)

  Kouhia, A. & Kokko, S. (2022). At the intersection of the digital and the material: Teaching and learning crafts during the Pandemic. Research in Arts & Education, 1/2022. (in press)

  Ojala, M., Karppinen, S., Syrjäläinen, E., & Kokko, S. (2022). Teacher´s pedagogical tact in learning situations of craft-art: pathic perceiving, acting and interacting.  FormAkademisk – Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk. (submitted)

  Veeber, E., Syrjäläinen, E. & Kokko, S. (2022) The reasons for adolescent students to learn crafts in Estonian and Finnish basic education. FormAkademisk – Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk. (submitted)

  Kouhia, A., Kangas, K., & Kokko, S. (2021). The effects of remote pandemic education to craft pedagogy – opportunities, challenges, and interaction. Center for Educational Policy Studies Journal, 11, Sp. Issue: Education in the Covid-19 Era, 309-333. https://doi.org/10.26529/cepsj.1126

  Kokko, S. (2021). Critical research approach in craft and fibre art studies in the USA. International Journal of Education Through Art, 17(2), 303–320. https://doi.org/10.1386/eta_00067_1

  Paavola, T., Kangas, K., Kokko, S., Riikonen, S., Mehto, V., Hakkarainen, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2021). Video Data Analysis for Tracing Emotional Aspects of Collaborative Design and Making Processes. Techne Series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 28(3), 1–14. https://doi.org/10.7577/TechneA.4053

  Riikonen, S., Kangas, K., Kokko, S., Korhonen, T, Hakkarainen, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2020). The development of pedagogical infrastructures in three cycles of maker-centered learning projects. Design and Technology Education: An International Journal, 25(2), 29–49.

  Kokko, S., Kouhia, A., & Kangas, K. (2020). Finnish craft education in turbulence. Techne serien – Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(1), 1–19. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3562

  Kokko, S., Almevik, G., Høgseth, H., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2020). Mapping the methodologies of the Craft Sciences in Finland, Sweden and Norway. Craft Research, 11(2), 177–209. https://doi.org/10.1386/crre_00025_1

  Kokko, S., & Räisänen, R. (2019). Craft education in sustaining and developing craft traditions. Reflections from Finnish craft teacher education. Techne series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 26(1), 27–43.

  Eronen, L. Kokko, S., & Sormunen. K. (2019). Escaping the subject-based class: A Finnish case study of developing transversal competencies in a transdisciplinary course. The Curriculum Journal, 30(3), 264–278. DOI: 10.1080/09585176.2019.1568271  

  Dillon, P., & Kokko, S. (2017). Craft as cultural ecologically located practice. Comparative case studies of textile crafts in Cyprus, Estonia and Peru. Craft Research, 8(2), 193–222.

  Dillon, P., & Kokko, S. (2021). Craft as cultural ecologically located practice. Comparative case studies of textile crafts in Cyprus, Estonia and Peru. Studia Vernacula, 11, Best of Studia Vernacula 2013-2019, 8–33. [Invited reprint of the publication in Craft Research journal, 2017]

  Kokko, S., & Dillon, P. (2016). Engaging trainee teachers with crafts and cultural heritage. International Journal of Education through Art, 12(1), 21-37.

  Kokko, S., Eronen, L., & Sormunen, K. (2015). Crafting Maths: Exploring Mathematics Learning through Crafts. Design and Technology Education: An International Journal, 20(2), 22–31.

  Kokko, S., & Kaipainen, M. (2015). The changing role of cultural heritage in traditional textile crafts from Cyprus. Craft Research, 6(1), 9–31.

  A3 Book section, Chapters in research books

  Kokko, S. (2018). The role of higher education in sustaining culturally significant crafts in Estonia. In S. Walker, M. Evans, T. Cassidy, A. T. Holroyd, & J. Jung (Eds.), Design Roots. Culturally Significant Designs, Products and Practices (pp. 231–242). London: Bloomsbury Academic. DOI 10.5040/9781474241823.ch-022

  Kokko, S., Porko-Hudd, M., & Syrjäläinen, E. (2016). Editorial preface. NoFa5 Helsinki 27–29 May 2015. Techne series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 23(1), i-ii.

  Parts, P., Kokko, S., Rennu, M., Jõeste, K., & Manglus, E. (2015). Sissejuhatus. Studia Vernacula, 6, 12–17.

  Parts, P., Kokko, S., Rennu, M., Jõeste, K., & Manglus, E. (2015). Introduction. Studia Vernacula, 6, 18–23

  Kokko, S., Viilo, M., Matinlauri, M., & Tokola, A. (2014). Kokonainen käsityö ja suunnittelun ohjaaminen peruskoulussa – käsityön opettajaopiskelijoiden kokemuksia. [Student teachers’ experiences of supervising craft design at comprehensive school] In A. Nuutinen, P. Fernström, S. Kokko, & H. Lahti (Eds.), Suunnittelusta käsin: käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua (pp.81–99). Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

  Kokko, S. (2014). Feministisen pedagogiikan ituja luokanopettajakoulutuksen käsityöopinnoissa. In J. Saarinen, H. Ojala, & T. Palmu (Eds.) Eroja ja vaarallisia suhteita: keskustelua feministisestä pedagogiikasta (pp. 225–231). Suomen kasvatustieteellinen seura, Kasvatusalan tutkimuksia, 65.

  Dillon, P., Hacklin, S., Kantelinen, R., Kokko, S., Kröger, T., Simola, R., Valtonen, T., & Vesisenaho, M. (2014). Developing a cross-disciplinary framework for collaborative research in multi- and intercultural education. In Victor C. X. Wang (Ed.), Handbook of Research on Education and Technology in a Changing Society 1 (pp. 593–606). IGI Global.

  C1 Book

  Draxl, E., Fischer, A., Kokko, S., Kästik, H., Salovaara, M., & Stedman, J. (2017). Handmade Wellbeing Handbook. Facilitating art and craft workshops for older people in care settings. University of Helsinki, Finland. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/214420

  C2 Book Editor

  Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., & Lahti, H. (2014). Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

  Kokko, S., Porko-Hudd, M., & Syrjäläinen, E. (2016). NoFa5 Helsinki 27–29 May 2015. Techne series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 23(1).

  D Other professional publications 

  D1 Article in a professional magazine

  Kokko, S, (2020). Kestävä Käsityö auki purettuna ja yhteen koottuna. Tekstiiliopettaja, 3, 20.

  Kokko, S. (2020). Fibers-opettajien tapaaminen käsityötaivaassa. Tekstiiliopettaja, 2, 14–15.

  Kokko, S. (2015). Andien käsityökulttuuria Perussa. Tekstiiliopettaja, 3, 24–25.

  KOULUTUSTAUSTA, TYÖKOKEMUS

  KOULUTUSTAUSTA, arvonimet:

  2014. Dosentti, kulttuurisensitiivisen käsityön pedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

  2007. Kasvatustieteiden tohtori. Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi. Joensuun yliopisto.

  2003. Kasvatustieteiden lisensiaatti. Joensuun yliopisto.

  1987. Kasvatustieteiden maisteri. Käsityön ja englannin aineenopettaja. Joensuun yliopisto.

  TYÖKOKEMUS:

  1.1.2022 – . Professori, käsityötiede. Itä-Suomen yliopisto.

  1.8.-31.2.2021. Apulaisprofessori, käsityötiede ja käsityön pedagogiikka. Helsingin yliopisto.

  1.8.2013-31.7.2021. Yliopistonlehtori, käsityön pedagogiikka. Helsingin ylipisto.

  1.9.1999-31.7.2013. Yliopistonlehtori, käsityökasvatus. Itä-Suomen yliopisto.

  1.8.1987-30.8.1999. Tekstiilityön lehtori. Joensuun kaupunki.

  15.6.1990-27.7.1992. Käsityön ohjaava opettaja. Mansa School for Continuing Education, Zambia. KEPA.

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut