Tarkenna hakuasi

Sirpa  Kokko

Sirpa Kokko

Professori

Professori, käsityötiede

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

sirpa.kokko@uef.fi | 050 594 1276

Käsityön monipuolisuus on  kiehtovaa, ja olenkin lähestynyt käsityötä tutkimalla sitä eri tulokulmista kulttuurissa, yhteiskunnnassa, koulutuksessa ja kasvatuksessa. Tutkimukseni on suuntautunut niin lokaaleihin, paikallisiin käsityöhön kytkeytyviin näkökulmiin kuin globaaleihin, maailmanlaajuisiin kysymyksiin.

Minua askarruttavat kysymykset siitä, miten voimme edistää käsityön aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä, miten käsityöt ja niiden tekeminen osallistuvat kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, miten käsityöt voivat edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Olen paneutunut näihin kysymyksiin tutkimuksissani. Kehitän käsityötieteen tutkimusperustaa yhteispohjoimaisissa hankkeissa.

Osallistun käsityönopetuksen kehittämiseen pureutumalla ajankohtaisiin kysymyksiin koskien muun muassa käsityön etäopetusta, digitaalista materiaalisuutta, käsityön monimateriaalista opetussuunnitelmaa, käsityönopetuksen tasa-arvoisuutta, tiedostavaa taidepedagogiikka sekä taidon oppimista ja opettamista.  Tarkastelen käsityönopetusta myös kansainvälisestä näkökulmasta. Kehitän käsityönopettajankoulutusta tutkimuperustaisesti. https://www.uef.fi/fi/artikkeli/sirpa-kokko-kasityotieteen-professoriksi

Mikäli olet kiinnostunut näistä teemoista tai sinulla on uusia avauksia mielessäsi, ota yhteyttä. Teen yhteistyötä monien kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa, ohjaan maisterintutkielmia ja väitöskirjoja. Toimin myös vierailevana professorina Tarton yliopistoon kuuluvassa Viljandi Culture Academy:ssa

Publications 2014-

A 1 Journal article-refereed

Liukkonen, P., Vartiainen, H., Pöllänen, S., & Kokko, S. (2023). Interacting with nature in and through boundary crossing learning: a case of bioart-making. Journal of the Learning Sciences (in press)

Veeber, E., Syrjäläinen, E., &  Kokko, S. (2023). Estonian and Finnish teachers’ experiences
of textile craft purposes in basic education. FormAkademisk 16(1). Art.6. https://doi.org/10.7577/formakademisk.4632

Kokko, S., & Kouhia, A. (2023). Käsityötä etänä: Käsityönopettajan pedagoginen toiminta ja opettajan osaamisalueiden kehittäminen koronapandemian aikana. Kasvatus & Aika, 17(2), 23–41. https://doi.org/10.33350/ka.114222

Lehtiniemi, P., Kokko, S., Syrjäläinen, E., & Palojoki, P. (2023). Teachers’ experiences of using ICT in teaching practical skills in adult education. Techne Series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 20(1), 18–30. https://doi.org/10.7577/TechneA.4926

Veeber, E., Syrjäläinen, E. & Kokko, S. (2023). Estonian and Finnish teachers’ experiences of the purpose of textile craft in basic education. FormAkademisk – Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk. (in press)

Kokko, S. (2022). Orientations on studying crafts in higher education. Craft Research, 13(2), 411–432. https://doi.org/10.1386/crre_00086_1

Kouhia, A. & Kokko, S. (2022). At the Intersection of the Digital and the Material: Teaching and Learning Crafts during the Pandemic. Research in Arts and Education, 2022(2), 47–55. https://doi.org/10.54916/rae.122976

Ojala, M., Karppinen, S., Syrjäläinen, E., & Kokko, S. (2022). Teachers’ pedagogical tact in craft-art learning situations : Pathic perceiving, acting and interacting.  FormAkademisk – Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 15(1). Arcticle 5. https://doi.org/10.7577/formakademisk.4822

Kouhia, A., Kangas, K., & Kokko, S. (2021). The effects of remote pandemic education to craft pedagogy – opportunities, challenges, and interaction. Center for Educational Policy Studies Journal, 11, Sp. Issue: Education in the Covid-19 Era, 309-333. https://doi.org/10.26529/cepsj.1126

Kokko, S. (2021). Critical research approach in craft and fibre art studies in the USA. International Journal of Education Through Art, 17(2), 303–320. https://doi.org/10.1386/eta_00067_1

Paavola, T., Kangas, K., Kokko, S., Riikonen, S., Mehto, V., Hakkarainen, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2021). Video Data Analysis for Tracing Emotional Aspects of Collaborative Design and Making Processes. Techne Series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 28(3), 1–14. https://doi.org/10.7577/TechneA.4053

Riikonen, S., Kangas, K., Kokko, S., Korhonen, T, Hakkarainen, K., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2020). The development of pedagogical infrastructures in three cycles of maker-centered learning projects. Design and Technology Education: An International Journal, 25(2), 29–49.

Kokko, S., Kouhia, A., & Kangas, K. (2020). Finnish craft education in turbulence. Techne serien – Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(1), 1–19. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/3562

Kokko, S., Almevik, G., Høgseth, H., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2020). Mapping the methodologies of the Craft Sciences in Finland, Sweden and Norway. Craft Research, 11(2), 177–209. https://doi.org/10.1386/crre_00025_1

Kokko, S., & Räisänen, R. (2019). Craft education in sustaining and developing craft traditions. Reflections from Finnish craft teacher education. Techne series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 26(1), 27–43.

Eronen, L. Kokko, S., & Sormunen. K. (2019). Escaping the subject-based class: A Finnish case study of developing transversal competencies in a transdisciplinary course. The Curriculum Journal, 30(3), 264–278. DOI: 10.1080/09585176.2019.1568271  

Dillon, P., & Kokko, S. (2017). Craft as cultural ecologically located practice. Comparative case studies of textile crafts in Cyprus, Estonia and Peru. Craft Research, 8(2), 193–222.

Dillon, P., & Kokko, S. (2021). Craft as cultural ecologically located practice. Comparative case studies of textile crafts in Cyprus, Estonia and Peru. Studia Vernacula, 11, Best of Studia Vernacula 2013-2019, 8–33. [Invited reprint of the publication in Craft Research journal, 2017]

Kokko, S., & Dillon, P. (2016). Engaging trainee teachers with crafts and cultural heritage. International Journal of Education through Art, 12(1), 21-37.

Kokko, S., Eronen, L., & Sormunen, K. (2015). Crafting Maths: Exploring Mathematics Learning through Crafts. Design and Technology Education: An International Journal, 20(2), 22–31.

Kokko, S., & Kaipainen, M. (2015). The changing role of cultural heritage in traditional textile crafts from Cyprus. Craft Research, 6(1), 9–31.

Kokko, S. (2012). Käsin tehty sukupuoli. Käsitöiden feminiinisten ja maskuliinisten käytäntöjen oppiminen luokanopettajaksi opiskelevien naisten ja miesten muistoissa. [Student teachers’ memories of learning the feminine and masculine practices of crafts.]  Naistutkimus, 1, 21–33.

Kokko, S. (2011). Learning crafts as practices of masculinity. Finnish male trainee teachers’ reflections and experiences. Gender & Education, 24(2), 177–193.

Kokko, S., & Dillon, P. (2011). Crafts and craft education as an expression of cultural heritage: individual experiences and collective values among an international group of women university students. International Journal of Technology and Design Education, 21(4), 487–503.

Kokko, S. (2009). Learning practices of femininity through gendered craft education in Finland. Gender & Education, 6(21), 721–734.

Kokko, S. (2008). Sitkeästi sukupuolittunut käsityönopetus. [Deep rooted gender-based practices of craft education] Kasvatus, 4(39), 348–358.

A3 Book section, Chapters in research books

Kokko, S. (2018). The role of higher education in sustaining culturally significant crafts in Estonia. In S. Walker, M. Evans, T. Cassidy, A. T. Holroyd, & J. Jung (Eds.), Design Roots. Culturally Significant Designs, Products and Practices (pp. 231–242). London: Bloomsbury Academic. DOI 10.5040/9781474241823.ch-022

Kokko, S., Porko-Hudd, M., & Syrjäläinen, E. (2016). Editorial preface. NoFa5 Helsinki 27–29 May 2015. Techne series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 23(1), i-ii.

Parts, P., Kokko, S., Rennu, M., Jõeste, K., & Manglus, E. (2015). Sissejuhatus. Studia Vernacula, 6, 12–17.

Parts, P., Kokko, S., Rennu, M., Jõeste, K., & Manglus, E. (2015). Introduction. Studia Vernacula, 6, 18–23

Kokko, S., Viilo, M., Matinlauri, M., & Tokola, A. (2014). Kokonainen käsityö ja suunnittelun ohjaaminen peruskoulussa – käsityön opettajaopiskelijoiden kokemuksia. [Student teachers’ experiences of supervising craft design at comprehensive school] In A. Nuutinen, P. Fernström, S. Kokko, & H. Lahti (Eds.), Suunnittelusta käsin: käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua (pp.81–99). Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Kokko, S. (2014). Feministisen pedagogiikan ituja luokanopettajakoulutuksen käsityöopinnoissa. In J. Saarinen, H. Ojala, & T. Palmu (Eds.) Eroja ja vaarallisia suhteita: keskustelua feministisestä pedagogiikasta (pp. 225–231). Suomen kasvatustieteellinen seura, Kasvatusalan tutkimuksia, 65.

Dillon, P., Hacklin, S., Kantelinen, R., Kokko, S., Kröger, T., Simola, R., Valtonen, T., & Vesisenaho, M. (2014). Developing a cross-disciplinary framework for collaborative research in multi- and intercultural education. In Victor C. X. Wang (Ed.), Handbook of Research on Education and Technology in a Changing Society 1 (pp. 593–606). IGI Global.

Kröger, T., & Kokko, S. (2009). Käsityönopetusta monikulttuurisesti. [Multicultural approaches to craft education] In J. Jokisalo & R. Simola (Eds.), Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa – monialaisten opintojen läpäisevä luonne (pp. 89–101). University of Joensuu. Bulletins of the Faculty of Education.

Lindfors, E., & Kokko, S. (2009). Taide- ja taitokasvatuksen haasteet opettajankoulutuksessa. Esimerkkinä käsityö. In E. Ropo, H. Silfverberg, & T. Soini-Ikonen (Eds.) Pelit, opetussuunnitelma ja didaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 13.2.2009 Tampereella (pp. 215–218). Tampereen yliopiston opettajankoulutuksen julkaisuja, A 31.

Kokko, S. (2007). Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa. Lektio. Naistutkimus, 1, 49–53.

Kokko, S. (2003). Käsityömuistoja. Tyttöryhmät ja peruskoulun eriytynyt käsityö. [Single-sex girls´ groups in craft education] In M. Roivas, & R. Turunen (Eds.) Mikä ero. Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. (pp. 294–310). Helsinki: SKS.

A4 Conference proceedings

Kokko, S., & Väänänen, N. (2023). Broadening the Scope of Craft Teaching: Exploring Out-of-School Teaching Practices. FormAkademisk, 16(4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5380

Kokko, S. (2021). Approaches to craft studies at higher education. FormAkademisk – Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 14(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4197

Salovaara, M., & Kokko, S. (2019). Developing Craft Pedagogy for Older Adults in Care Settings. In C. Vilhena, & M. H. Gregório (Eds.), The contributions of education and learning for older adults’ well-being: proceedings of the 9th conference of the ESREA -research network on education and learning of older adults (ELOA) (pp. 214–231). Gambelas, Universidade do Algarve.

Kettunen, H., Kokko, S., Kröger, T., & Pöllänen, S. (2013). Taulutietokone tekstiilityönopetuksen välineenä. In E. Yli-Paunula, H. Silfverberg & E. Kouki (Eds.) Opettaminen valinkauhassa: Ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013. Suomen ainedidaktisen seuran julkaisuja: Ainedidaktisia tutkimuksia, 7, 171–184.

Kokko, S. & Kyritsi, A. (2012). Cultural heritage education for intercultural communication. iI M. Ioannided, D. Fritsch, J. Leissner, R. David, & R. Remondino (Eds.), EUROMED 2012, 4th International Conference, Progress in Cultural Heritage Preservation, Short Papers (pp. 165–68). Essex, UK: Multi-Science Publishing.

Kokko, S. (2007). Taitavat ja ”tumpelot” tytöt tekstiilityönopetuksessa. In J. Lavonen (Ed.) Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys (pp. 292–298). Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia, 285.

Kokko, S. (2006). Gender-Specific Crafts in the Upbringing and Education of Girls. In A.-L. Rauma, S. Pöllänen, & P. Seitamaa-Hakkarainen (Eds.), Human Perspectives on Sustainable Future (pp. 346–351). University of Joensuu. Research reports of the Faculty of Education, 99.

Kokko, S. (2005). Käsitöiden eriytyminen sukupuolen mukaan tyttöjen kasvatuksessa. [Gender-specific crafts in the education of girls] In A. Virta, K. Merenluoto, & P. Pöyhönen (Eds.), Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle (pp. 248–254). Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja, B: 75. [University of Turku. Publications of the Faculty of Education B: 75]

Kokko, S. (2005). Girls in Gender-Specific Crafts Education. In J. Herranen, V. Puuronen, & J. Soilevuo Grønnerød (Eds.), Youth – Similarities, Differences, Inequalities (pp. 25–33).  University of Joensuu, Reports of the Karelian Institute, 1.

B2 Book section

Berg, P., Guttorm, H., Kankkunen, T., Kokko, S., Kuoppamäki, A., Lepistö, J., Turkki, K., Väyrynen, L., &  Lehtonen, J. (2011). Tytöille tyttömäistä ja pojille poikamaista – yksilöllisten valintojen viidakossa? In J. Lehtonen (Ed.), Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen (pp. 91–115). Helsingin yliopisto.

Heikkinen, M., Helakorpi, J., Hynninen, P., Jauhiainen, A., Kokko, S., Laiho, A., Norema, A., Pietilä, P., Purtonen, T., & Lehtonen, J. (2011). Pedagogisia ratkaisuja opettajankoulutuksen muutoksessa sukupuolitietoiseksi. In J. Lehtonen (Ed.), Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen (pp. 42–63). Helsingin yliopisto.

Kokko, S. (2008). Tunteita ja tekemisen paloa: Naisten käsitöiden elävä perinne. In L. Koski, & P. Harinen (Eds.), Arjen askeleet. Otteita elämästä (pp. 149– 157). Joensuun yliopisto. Sosiologian raportteja, 7.

Kokko, S. (2004). Tytöt peruskoulun tekstiilityössä. [Girls in textile craft lessons of comprehensive school] In T. Kupiainen (Ed.) Käsillä tehty. (pp. 91–102). Helsinki: Edita.

C1 Book

Draxl, E., Fischer, A., Kokko, S., Kästik, H., Salovaara, M., & Stedman, J. (2017). Handmade Wellbeing Handbook. Facilitating art and craft workshops for older people in care settings. University of Helsinki, Finland. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/214420

C2 Book Editor

Nuutinen, A., Fernström, P., Kokko, S., & Lahti, H. (2014). Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, 36. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Kokko, S., Porko-Hudd, M., & Syrjäläinen, E. (2016). NoFa5 Helsinki 27–29 May 2015. Techne series – Research in Sloyd Education and Craft Science A, 23(1).

D Other professional publications 

D1 Article in a professional magazine

Kokko, S, (2020). Kestävä Käsityö auki purettuna ja yhteen koottuna. Tekstiiliopettaja, 3, 20.

Kokko, S. (2020). Fibers-opettajien tapaaminen käsityötaivaassa. Tekstiiliopettaja, 2, 14–15.

Kokko, S. (2015). Andien käsityökulttuuria Perussa. Tekstiiliopettaja, 3, 24–25.

Kokko, S, & Kaipainen, M. (2012). Kyproslaista käsityötä oppimassa. AVRIO Suomi-Kypros yhdistyksen jäsenlehti, 7–9.

Hytti, T. & Kokko, S. (2011). Kansalliskuteita ja perinnepistoja. Tekstiiliopettaja, 2, 22–23.

Kokko, S. (2007). Tekstiilityötaidot naiseuden rakentajina. Tekstiiliopettaja, 3, 10–11.

G4 PhD Thesis

Kokko, S. (2007). Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi. [The road to womanhood through gender-spesific crafts] Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 118. Academic PhD Thesis. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/8461

KOULUTUSTAUSTA, TYÖKOKEMUS

KOULUTUSTAUSTA, arvonimet:

2022. Dosentti, käsityötiede. Helsingin yliopisto.

2014. Dosentti, kulttuurisensitiivisen käsityön pedagogiikka. Itä-Suomen yliopisto.

2007. Kasvatustieteiden tohtori. Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi. Joensuun yliopisto.

2003. Kasvatustieteiden lisensiaatti. Joensuun yliopisto.

1987. Kasvatustieteiden maisteri. Käsityön ja englannin aineenopettaja. Joensuun yliopisto.

TYÖKOKEMUS:

1.1.2022 – . Professori, käsityötiede. Itä-Suomen yliopisto.

1.8.-31.2.2021. Apulaisprofessori, käsityötiede ja käsityön pedagogiikka. Helsingin yliopisto.

1.8.2013-31.7.2021. Yliopistonlehtori, käsityön pedagogiikka. Helsingin ylipisto.

1.9.1999-31.7.2013. Yliopistonlehtori, käsityökasvatus. Itä-Suomen yliopisto.

1.8.1987-30.8.1999. Tekstiilityön lehtori. Joensuun kaupunki.

15.6.1990-27.7.1992. Käsityön ohjaava opettaja. Mansa School for Continuing Education, Zambia. KEPA.

Julkaisut

31/31 kappaletta