Tarkenna hakuasi

Suvi-Tuuli  Puharinen

Suvi-Tuuli Puharinen

Väitöskirjatutkija

Väitöskirjatutkija, EU-ympäristöoikeus, erityisesti vesi-, meriympäristö-, biodiversiteetti- ja yritysvastuuoikeus.

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

suvi-tuuli.puharinen@uef.fi | 050 449 4701

Suvi-Tuuli Puharinen on EU-ympäristöoikeuden alan väitöskirjatutkija, jonka tutkimuksen teemoihin kuuluvat erityisesti vesi-, meriympäristö-, biodiversiteetti- ja yritysvastuuoikeus. Puharisen väitöskirjatutkimus keskittyy EU:n vesi- ja meriympäristöoikeuteen ja sen aiheena on ympäristönlaatua koskevat tavoitesäännökset EU-ympäristöoikeuden sääntelystrategiana. Puharisen tutkimusintresseihin sisältyy myös oikeuden rooli kestävyysmurroksessa, kestävän rahoituksen sääntely ja yritysten ihmisoikeus- ja ympäristövastuu. Puharinen on julkaissut tutkimusartikkeleja sekä tutkimusraportteja useista teemoista liittyen EU:n ja kansalliseen ympäristöoikeuteen, erityisesti vesi- ja meriympäristöoikeudesta, (meri)luonnonsuojelusta, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, ympäristövastuusta ja yritysvastuusta sekä teoreettisempaa tutkimusta sopeutuvasta hallinnasta ja oikeudesta.

Puharinen osallistuu myös useisiin tutkimushankkeisiin. Hänen opetusansionsa keskittyvät erityisesti EU:n ja kansalliseen vesi- ja meriympäristöoikeuteen. Puharisella on huomattavaa kokemusta tieteidenvälisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä tutkimuksen, opetuksen ja projektityöskentelyn saralla. Hän on myös Ympäristöjuridiikan toimittaja.

Julkaisut

20/20 kappaletta