SYLVAIN TOLLIS

Yliopistotutkija

Roolini ovat: suorittaa poikkitieteellistä tutkimusta solusyklin säätelystä, solun koosta ja solunsisäisestä skaalausohjauksesta; opettaa tilastoja, biokuvantamista ja bioinformatiikkaa maisteritasolla; kehittää biokuvantamista teknistä.


In development.

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Biolääketiede

Sähköposti

sylvain.tollis@uef.fi

Puhelin

050 341 9874

Opetustehtävät

Tilastot, biokuvantaminen ja bioinformatiikka

Yhteiskunnalliset tehtävät

Tiedeblogi: tellmeyourscience.org (ei päivitetty äskettäin)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Solut koordinoivat kasvunsa jakautumisen kanssa kontrolloidakseen niiden kokoa. Solukoot vaihtelevat paljon, metrin pituisista neuroneista pieniin lymfosyytteihin. Koko on kuitenkin huomattavan yhtenäinen tietyssä solupopulaatiossa. Kuinka evoluutio muovasi ohjausmekanismeja säätääkseen kunkin solun koon sen toiminnan ja ympäristön mukaan? Tämä pitkäaikainen kysymys on edelleen avoin, koska kvantitatiivista tietoa ei ole koon kontrollimolekyyleistä. Sen ratkaisemiseksi käytämme ainutlaatuista yhdistelmää uusinta kvantitatiivista kuvantamista ja genetiikkaa tunnistamaan ja mittaamaan tärkeimmät parametrit, jotka koordinoivat solujen kasvua ja jakautumista. Integroimme tämän ennennäkemättömän määrän kvantitatiivisia tietoja matemaattisiin malleihin ennustamaan soluvasteet geneettiseen tai farmakologiseen häiriöön. Projektin tulokset myötävaikuttavat merkittävästi terveyteen liittyvään tietoon ja auttavat ymmärtämään sairauksiin liittyviä mutaatioita syövässä ja muissa geneettisissä häiriöissä.

Tutkimusryhmät - UEF

Tiedostot