Talvikki Ahonen

Yliopistotutkija

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

talvikki.ahonen@uef.fi | 046 920 0280