Taru  Peltola

Taru Peltola

Apulaisprofessori

Sosiaalinen kestävyys

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

taru.peltola@uef.fi | 050 569 8147

0505698147
050 5698147
050 569 8147
+358 50 569 8147
+35850 569 8147
050 5698 147
+358 50 5698 147
+35850 5698 147
+358 50 5698147
+35850 5698147
+358505698147

Olen ympäristöpolitiikan tutkija. Tutkimuskohteitani ovat olleet energia, metsäluonto, sudet, ruoka, jätteet sekä jatkossa myös vesi ja vesistöt. Näissä aihepiireissä tutkin ympäristötiedon politiikkaa, ja siihen liittyviä ilmiöitä kuten episteemisiä valtasuhteita ja tiedollisia kiistoja, sekä osallisuutta ja uusia vuorovaikutuksen tapoja.  Näkökulmia ammennan ympäristöpolitiikan tutkimuksen ohella tieteen- ja teknologiantutkimuksesta, erityisesti sen posthumanismiin ja pragmatismiin nojaavista keskusteluista, joissa ihmisen rinnalla tarkastellaan muita lajeja ja elämän aineellista pohjaa sekä vuorovaikutuksen kehollisuutta. Tältä pohjalta kiinnostukseni suuntautuu affektien ja tunteiden rooliin ympäristöhallinnassa, ihmisen yhteiselämään ei-inhimillisten eläinten kanssa sekä tavarahoivaan. Olen innostunut ja monissa hankkeissani myös päässyt kokeilemaan ja seuraamaan työskentelyä tieteen ja taiteen rajamailla.

Projektit:

PlastLIFE SIP (2023-2029)

Sense of Water (2022-2026)

Kansalaistiedettä arkiympäristöstä (2021-2025)

Julkaisut:

Peltola T, Saarela S-R, Kotilainen J, Litmanen T, Lukkarinen J, Pölönen I, Ratamäki O, Saarikoski H, Salo M & Vikström S (2023) Researcher roles in  collaborative governance interventions. Science and Public Policy, doi.org/10.1093/scipol/scad034

Peltola T & Ratamäki O (2023) Sharing epistemic power: digitally mediated wolf monitoring in Finland. Science as Culture, doi.org/10.1080/09505431.2023.2214148

Peltola T, Arpin I, Leino J, Peltonen L, Salmi P & Ratamäki O (2023) Management plans as resources in conservation conflicts. Environmental Policy and Governance 33(2), 206-218. doi.org/10.1002/eet.2014

Kaikki julkaisut

Työskentelen myös Suomen ympäristökeskuksessa Yhteiskunnan muutos -yksikössä

 

Julkaisut

16 kappaletta