Tarkenna hakuasi

Taru  Peltola

Taru Peltola

Professori

Luontokulttuurien tutkimus

Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

taru.peltola@uef.fi | 050 569 8147

0505698147
050 5698147
050 569 8147
+358 50 569 8147
+35850 569 8147
050 5698 147
+358 50 5698 147
+35850 5698 147
+358 50 5698147
+35850 5698147
+358505698147

Olen taustaltani ympäristöpolitiikan tutkija. Tutkimuskohteitani ovat olleet energia, metsäluonto, sudet, ruoka, jätteet, tällä hetkellä erityisesti vesi ja vesistöt sekä muovi yhteiskunnassa. Näissä aihepiireissä tutkin ihmisen ja yhteiskunnan suhteita luontoon, niin muihin lajeihin kuin biofyysisiin tekijöihin, sekä ympäristötiedon politiikkaa, ja siihen liittyviä ilmiöitä kuten episteemisiä valtasuhteita ja tiedollisia kiistoja, sekä osallisuutta ja uusia vuorovaikutuksen tapoja.  Näkökulmia ammennan ympäristöpolitiikan tutkimuksen ohella tieteen- ja teknologiantutkimuksesta, erityisesti sen posthumanismiin ja pragmatismiin nojaavista keskusteluista, joissa ihmisen rinnalla tarkastellaan muita lajeja ja elämän aineellista pohjaa sekä vuorovaikutuksen kehollisuutta. Tältä pohjalta kiinnostukseni suuntautuu affektien ja tunteiden rooliin ympäristöhallinnassa, ihmisen yhteiselämään ei-inhimillisten eläinten kanssa sekä tavarahoivaan. Olen innostunut ja monissa hankkeissani myös päässyt kokeilemaan ja seuraamaan työskentelyä tieteen ja taiteen rajamailla.

Käynnissä olevat projektit:

PlastLIFE SIP (2023-2029)

Veden taju (2022-2026)

Kansalaistiedettä arkiympäristöstä (2021-2025)

Tuoreimpia julkaisuja:

Santaoja M & Peltola T (2023) Lähentävätkö vai etäännyttävätkö digitaaliset välineet luonnosta? Luontoharrastajien kokemuksia harrastuksensa teknologisoitumisesta. Suomen Museo-Finskt Museum, 130, 6–26.

Peltola T, Saarela S-R, Kotilainen J, Litmanen T, Lukkarinen J, Pölönen I, Ratamäki O, Saarikoski H, Salo M & Vikström S (2023) Researcher roles in  collaborative governance interventions. Science and Public Policy, doi.org/10.1093/scipol/scad034

Peltola T & Ratamäki O (2023) Sharing epistemic power: digitally mediated wolf monitoring in Finland. Science as Culture, doi.org/10.1080/09505431.2023.2214148

Kaikki julkaisut

Työskentelen myös Suomen ympäristökeskuksessa Yhteiskunnan muutos -yksikössä

Julkaisut

18 kappaletta