TEEMU RöNKKö

Nuorempi tutkija

FM


Tällä hetkellä työskentelen Säteily- ja kemikaalitutkimuksen ryhmässä. Tutkin äärimmäisen matalataajuuksisten magneettikenttien solutason vaikutuksia aikaviivekuvausta hyödyntävän mikroskopian ja kvantitatiivisen kuva-analyysin menetelmin. Suoritan myös metabolomiikka-aineiston data-analyysiä, jonka tavoitteena on selvittää radio- ja välitaajuisten sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia solun aineenvaihduntatuotteisiin.

Työskentelin vuosina 2014-2019 Inhalaatiotoksikologian tutkimusryhmässä, jossa tein väitöskirjatutkimukseni. Tutkin ilmakehän hengitettävien pienhiukkasten toksikologisia vaikutuksia ja miten niihin vaikuttavat muutokset ilmanlaadussa, pienhiukkasten koostumuksessa sekä ilmakehän olosuhteissa ja prosesseissa. Eniten käyttämäni tutkimusmetodit ovat solutoksisuutta, genotoksisuutta ja hapetusstressiä soluviljelmistä mittaavat biokemialliset menetelmät, kemokiinien/sytokiinien eritystä mittaava ELISA-menetelmä sekä virtaussytometrialla toteutettava solusyklianalyysi.

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Inhalaatiotoksikologian laboratorio, Inhalation Toxicology Laboratory

Sähköposti

teemu.ronkko@uef.fi

Puhelin

040 355 3588

Avainsanat

Linkit