TEEMU TAHVANAINEN

Yliopistotutkija

Yliopistotutkija

Dosentti, kasviekologia, erityisesti ympäristön muutos


Minua kiinnostaa erityisesti kasvillisuuden rooli ekosysteemin rakenteena ja kasvillisuusmuutosten vaikutus ekosysteemin toimintaan. Muuttuva ympäristö muuttaa kasvillisuutta, joka puolestaan muuttaa ympäristöä, ja koko ekosysteemin rooli biosfäärissä voi muuttua. Tutkimukseni kohteena ovat erityisesti pohjoiset suot.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Sähköposti

teemu.tahvanainen@uef.fi

Puhelin

050 442 3987

Avainsanat

Opetustehtävät

Kasvitieteen ja ekologian kenttäkurssit, soiden ekologian ja yhteisöekologian syventävät kurssit, vaihtelevasti luentoja ekologian tutkimusalalla

Yhteiskunnalliset tehtävät

Osallistun useisiin kansallisiin (SYKE, YM) ja kansainvälisiin (IUCN) luonnonsuojelubiologian ja luonnonvarojen käytön työryhmiin

Tutkimusryhmät ja -projektit

SHIFTMIRE – Suomen Akatemia 2017-2021

Shiftmire-projekti selvittää pohjoisten soiden muutoksia viime vuosikymmenten aikana ja lähitulevaisuudessa. Tutkimme erityisesti aapasoita, mutta mukana on myös palsasoiden tarkasteluja sekä laajemmin suomalaisen suoluonnon nykytilan tarkastelua. Aapasuot ovat pohjoisia suoyhdistymiä, niiden levinneisyyden eteläraja on määritelty noin 1100 asteen tehoisen lämpösumman mukaisesti eli suunnilleen Joensuun kampuksen tasalle. Määrittely on kuitenkin peräisin 1960-luvulta ja ilmasto on jo nykyään huomattavasti lämmennyt. Selvitämme monialaisessa tutkimuksessa, ovatko aapasuot muuttumassa lämpenevässä ilmastossa. Aineistoina on mm. vanhoja ja uusia ilmakuvia, satelliittiaineistojen aikasarjoja, hydrologian ja ilmaston mallinnusta, turvekerrosten kasvikoostumuksen mikroskopointia ja hyperspektrikuvantamista sekä tietenkin kasvillisuuden tutkimusta mm. toistettujen kartoitusten avulla.

LETTO-PUTTE – Ympäristöministeriö 2021-2022

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman (PUTTE 2) hankkeessa tarkastelemme lettojen luontotyyppejä ja lajistoa. Letot ovat uhanalaisimpia suotyyppejä ja erityisen tärkeitä biodiversiteetin kannalta. Keräämme kaiken mahdollisen jo olemassa olevan lettojen kasvillisuusaineiston ja täydennämme sitä uusilla havainnoilla. Aineiston avulla pystymme tarkastelemaan lettojen kasvillisuusvaihtelua uudella tavalla. Täydennämme tietoa lettojen luontotyypeistä ja niiden esiintymisestä Suomessa. Tuotamme tietoa myös lajien esiintymisestä, erityiskohteina ovat puutteellisesti tunnetut nilviäiset ja maksasammalet.

Rahkasammalten kasvatus

Uusi projekti (2021) on kehitteillä koskien rahkasammalten kasvatusta metsäojitettujen soiden ennallistamismenetelmällä. Ennallistamiseen perustuva kasvatus voisi ainakin osittain korvata kasvuturpeen ja sammalten keräämisen luonnonsoilta. Kehoitan asiasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä!

 

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut