Tarkenna hakuasi

Teemu  Tahvanainen

Teemu Tahvanainen

Yliopistonlehtori

Yliopistotutkija
Dosentti, kasviekologia, erityisesti ympäristön muutos

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

teemu.tahvanainen@uef.fi | 050 442 3987

Minua kiinnostaa erityisesti kasvillisuuden rooli ekosysteemin rakenteena ja kasvillisuusmuutosten vaikutus ekosysteemin toimintaan. Muuttuva ympäristö muuttaa kasvillisuutta, joka puolestaan muuttaa ympäristöä, ja koko ekosysteemin rooli biosfäärissä voi muuttua. Tutkimukseni kohteena ovat erityisesti pohjoiset suot.

Julkaisut

90/90 kappaletta