TELLERVO HIRVONEN

Amanuenssi, opintoasiat, suomen kieli ja kulttuuritieteet

FM
Opintoneuvonta kirjallisuuden, suomen kielen, perinteentutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen (erikoistumisalana etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus tai taiteensosiologia) opiskelijoille.

Sivuaineet: Suomen opettaminen toisena / vieraana kielenä, Karjalan kieli ja kulttuuri, Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet