TELLERVO HIRVONEN

Amanuenssi

FM
Työskentelen opintopalveluissa (humanistisen osaston lähipalvelut). Työtehtäviini kuuluvat mm. opintojen ohjaus ja neuvonta sekä muut opintohallinnon tehtävät. Toimin humanistisen osaston tuutorivastaavana.

Annan opintoneuvontaa kirjallisuuden, suomen kielen, perinteentutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen (erikoistumisalana etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus tai taiteensosiologia) opiskelijoille. Lisäksi vastaan seuraavien sivuaineopintojen ohjauksesta: Suomen opettaminen toisena / vieraana kielenä, Karjalan kieli ja kulttuuri, Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet sekä Projektiosaamisen opintokokonaisuus.

Olen suorittanut ePortfolion pedagoginen käyttäjä -koulutuksen portfoliotyöskentelyn ohjaamisesta ja ohjaan humanistisen osaston opiskelijoiden portfoliotyöskentelyä.

Olen kiinnostunut korkeakouluopiskelijoiden opintojen ohjauksen kehittämisestä, työelämävalmiuksien omaksumisesta osana yliopisto-opintoja sekä portfoliotyöskentelyn tarjoamista mahdollisuuksista oman osaamisen sanoittamisessa sekä opiskelijoiden työnhakuprosessin edistämisessä.