TELLERVO HIRVONEN

Suunnittelija

FM

UEF Opintopalvelut, Peppi-käyttöönottoprojekti


Tällä hetkellä työskentelen Peppi-käyttöönottoprojektissa. Peppi on opetuksen suunnittelun, tila- ja muiden resurssien varauksen sekä opiskelija- ja opintorekisterin muodostama tietojärjestelmäkokonaisuus, joka otettiin Itä-Suomen yliopistossa käyttöön joulukuussa 2021.

Olen kiinnostunut korkeakouluopiskelijoiden opintojen ohjauksen kehittämisestä, työelämävalmiuksien omaksumisesta osana yliopisto-opintoja sekä portfoliotyöskentelyn tarjoamista mahdollisuuksista oman osaamisen sanoittamisessa sekä opiskelijoiden työnhakuprosessin edistämisessä. Olen suorittanut ePortfolion pedagoginen käyttäjä -koulutuksen portfoliotyöskentelyn ohjaamisesta.