TERO LAAKSO

Projektitutkija

OTK, MMM, MH, projektitutkija, ympäristöoikeus


Oikeustieteen kandidaatti ja metsänhoitaja Tero Laakso toimii projektitutkijana oikeustieteiden laitoksella ympäristöoikeuden oppiaineessa. Hänen kiinnostuksen kohteenaan ovat luontoon ja luonnonvaroihin, erityisesti metsiin liittyvät kysymykset. Laakso on osallistunut useisiin valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, kuten toiminut päätutkijana Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämistä koskeneessa hankkeessa (2017). Hän on myös toiminut tutkijana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa hankkeissa (CORE, SOMPA). Laakso viimeistelee parhaillaan metsäoikeuden alaan kuuluvaa väitöskirjaansa. Hän opettanut metsäoikeutta ja metsäpolitiikkaa sekä luentosaleissa että maastossa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

tero.laakso@uef.fi

Puhelin

050 353 1245

Avainsanat

Opetustehtävät

Luennointi:

5311730 J: Metsäoikeus, 5 op

3512010 J: Metsäpolitiikka, 3 op

Tutkimusryhmät ja -projektit

Ympäristöoikeuden tutkimusryhmä

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut