Tiina  Rättilä

Tiina Rättilä

Projektitutkija

HIWE-hankkeen (2022-2024) tutkija ja projektipäällikkö

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

tiina.rattila@uef.fi | 050 529 6385

0505296385
050 5296385
050 529 6385
+358 50 529 6385
+35850 529 6385
050 5296 385
+358 50 5296 385
+35850 5296 385
+358 50 5296385
+35850 5296385
+358505296385

Politiikan tutkijana tutkimusintresseihini ovat 1990-luvulta kuuluneet demokratia, kansalaisaktivismi, poliittinen osallistuminen, julkisuus ja laajasti ottaen kriittinen yhteiskuntateoria. ALL-YOUTH-hankkeessa (STN 2018-2023) tutkin nuorten yhteiskunnallista osallistumista etenkin kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. HIWE-hankkeessa tutkin, millainen suhde kansainvälisillä osaajilla on suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikkia tutkimusintressejäni yhdistää kiinnostus siihen, miten eri ihmiset ja ryhmät kokevat tulevansa kuulluksi yhteiskunnassa ja miten he kokevat voivansa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lisäksi olen kiinnostunut uusien tutkimus- ja opetusmenetelmien kehittämisestä ja kokeilemisesta.

Julkaisut

2 kappaletta