Tarkenna hakuasi

Tiina  Seppä

Tiina Seppä

Yliopistotutkija

tiina.seppa@uef.fi | 050 406 1397

Julkaisut vuonna 2022

Seppä, Tiina 2022. Heimous, mieheys ja toiseus Suomen pohjoisilla rajoilla: Samuli Paulaharjun koillinen rintama 1918. (Toim. Rinna Kullaa, Janne Lahti ja Sami Lakomäki). Helsinki: Gaudeamus.

Seppä, Tiina 2022. Tunteet ja kuviteltu keskustelu tietämisen laajennuksina. Teoksessa Kulttuurintutkimus tietämisen tapana. (toim. Taina Kinnunen & Juhana Venäläinen). Tampere: Vastapaino.

Apajalahti, Eeva-Lotta, Aula, Inkeri, Ek, Terhi, Halla, Tuulikki, Halonen, Maija, Houtbeckers, Eeva, Kallio, Eeva K., Laine, Jaana, Leiwo, Lotta, Lummaa, Karoliina, Matilainen, Anne, Näyhä, Annukka, Salmivuori, Emmi, Seppä, Tiina, Simkin, Jenni ja Takala, Tuomo 2022. Ihmistieteelliset näkökulmat ja rinnakkaiset tulevaisuuspolut. Katsaus metsäsuhdetutkimuksen kenttään. Vuosilusto 14. https://lusto.fi/wp-content/uploads/2022/12/Lusto-Vuosilusto14.pdf

Seppä, Tiina 2022. Suurkerääjä ja kirjailija Samuli Paulaharjun Vienan sotaretki 1918 kirjeaineiston valossa. Karjalan Heimo 7/2022.

Julkaisut

52/52 kappaletta