Tarkenna hakuasi

Tiina Törmänen

Tutkijatohtori

FM, geologia ja paleontologia
MMM, metsien ekologia ja käyttö
MMT, metsien ekologia ja käyttö

Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

tiina.tormanen@uef.fi

Nykyinen tutkimukseni WaterLANDS-projektissa keskittyy kosteikkojen ennallistamiseen. Työn tavoitteena on tunnistaa ja arvioida sopivimmat työkalut ja mittarit, joilla seurataan Euroopan kosteikkojen ennallistamistoimien onnistumista olemassa olevan tieteelliseen ja käytännön tiedon pohjalta.

Väitöstutkimukseni keskittyi hakkuutähteen korjuun ympäristö- ja maaperävaikutuksiin. Erityisenä tavoitteena oli selvittää, miten eri puulajeista koostuvat hakkuutähdekasat vaikuttavat metsämaan typen ja hiilen kiertoon kantavilla mailla uudistushakkuun jälkeen.

Minua kiinnostaa erityisesti:

  • Metsämaan ekologia
  • Maaperän muodostuminen
  • Maannosten luokittelu
  • Kokonaiskestävyyden huomioiminen metsänhoidon toimenpiteissä
  • Maaperään liittyvä koulutus
  • Metsäbioenergian korjuun ympäristövaikutukset