Tuuli  Miinalainen

Tuuli Miinalainen

Vieraileva tutkija

Väitöskirjatutkija

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Teknillisen fysiikan laitos

tuuli.miinalainen@uef.fi

Väitöskirjassani tutkin lyhytaikaisten ilmastopakotteiden vaikutusta ilmastonmuutokseen, keskittyen erityisesti kehittyvien maiden päästöihin. Työssäni käytän pääasiassa globaalia aerosoli-ilmakehämallia ECHAM-HAMMOZia, jolla simuloin musta hiili-päästöjen vähentämisen vaikutuksia eri puolilla maailmaa.

Julkaisut

7 kappaletta