Ulla-Mari  Kinnunen

Ulla-Mari Kinnunen

Professori

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan professori, dosentti

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ulla-mari.kinnunen@uef.fi | 040 355 3953

0403553953
040 3553953
040 355 3953
+358 40 355 3953
+35840 355 3953
040 3553 953
+358 40 3553 953
+35840 3553 953
+358 40 3553953
+35840 3553953
+358403553953

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimukseni liittyy muun muassa tiedonrakenteisiin, tiedontuottajiin ja tiedon laatuun, sote-digitalisaatioon ja sen tuottamiin haasteisiin, kansalaisten ja ammattilaisten tiedonhallinnan osaamiseen sekä näyttöön perustuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Ohjattavanani on toistakymmentä väitöskirjatutkijaa ja useita pro gradun tekijöitä. Vastaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan oppiaineessamme muun muassa Metodologia -opintojaksosta ja Tutkielmaseminaarista.

Kuulun kansainvälisen kattojärjestömme IMIAn (International Medical Informatics Association) hoitotyön tiedonhallinnan laajaan monitieteiseen verkostoon. IMIAn tunnustuksen sain v. 2021: Fellow of the International Academy of Health Sciences Informatics. Olen työryhmän IMIA NI Practice Advisory Panel toinen puheenjohtaja.

Kuulun Suomen JBI yhteistyökeskuksen joukkoon core staff ja olen keskuksen arviointipaneelin jäsen.

Johdan Digivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa eli VaDigi -hanketta. Sitä rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, REACT-EU, (ESR-tukea) sekä Hoitotyön terminologia -hanketta.  Yhteistyösopimus THL.n kanssa termistön tutkimukseen ja kehittämiseen on alunperin jo vuodelta 2008. Olen vuodesta 2017 ollut mukana THL:n organisoimassa Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta- ja arviointihankkeessa (Steps 2.0 ja 3.0). Tutkimusyhteistyö jatkuu myös v.2023.

Olen Julkaisufoorumin arviointipaneelin 14 jäsen kaudella 2022-2024.