ULLA-MARI KINNUNEN

Yliopistonlehtori

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman yliopistonlehtori, dosentti


Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sähköposti

ulla-mari.kinnunen@uef.fi

Puhelin

040 355 3953

Avainsanat

Opetustehtävät

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon oppiaineen HOPS-opettaja, vastuuopettaja opintojaksoilla Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan opiskeluun ja tutkimukseen, Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen, Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto, Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan harjoittelu sekä Tutkielmaseminaari: TIHA sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto. Mukana opettamassa myös opintojaksoilla Tiedonhallinnan teoriat ja käsitteenmuodostus, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietämyksen hallinta sekä Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi.

Useita pro gradu- ja väitöskirjaohjattavia. Opettajana jatkokoulutusseminaarissa.

Vastuuopettaja Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopintokokonaisuuden opintojaksosta Tietohallinnon kirjallisuus sekä MOOC-opintojaksosta Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö.

Yhteiskunnalliset tehtävät

FinCC asiantuntijaryhmän puheenjohtaja
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry hallituksen jäsen
Finnish Journal of eHealth and eWelfare (FinJeHeW) toimitusneuvoston jäsen

Suomen JBI-keskus: Arviointipaneelin jäsen

Hotus: puheenjohtajana kansallisen hoitotyön suosituksen päivityksessä (edellinen 2015, 2019-2021)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Erasmus +, Steps 3.0, FinCC, HIMSS Tiger VLE, IMIA NI

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut