VARVARA MERRAS-HäYRYNEN

Yliopisto-opettaja

Ortodoksisen kirkkomusiikin yliopisto-opettaja vastaa kirkkomusiikin käytännön osa-alueiden opettamisesta sekä opetusyhteistyöstä Joensuun konservatorion ja musiikin tuntiopettajien kanssa.


Opetustyöni pääpaino on ortodoksisen kirkkomusiikin käytännön muusikkouden osa-alueissa, joita ovat liturginen laulu, kuoronjohto, kuorolaulu sekä jumalanpalvelusohjeet. Lisäksi opetan yksinlaulua, säveltapailua ja länsimaisen taidemusiikin historiaa sekä toimin yliopiston ortodoksisen kuoron "Johannes Teologin Laulajien" kuoronjohtajana. Työhön kuuluu myös säveltaiteellisten opintojen kokonaisuuden koordinointi, koska osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Joensuun konservatorion ja tuntiopettajien kanssa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Teologian osasto, Ortodoksinen teologia

Sähköposti

varvara.merras-hayrynen@uef.fi

Puhelin

050 442 3188

Avainsanat

Opetustehtävät

Opetettavia opintojaksoja ovat Liturginen laulu 1, 2 ja 3, Kuoronjohto 1, 2 ja 3, Kuorolaulu, Jumalanpalvelusohjeita kirkkomuusikoille, Ortodoksiset sävellystyylit, Säveltapailu D ja C, Laulu 2/2 ja D, Länsimaisen taidemusiikin historia sekä läntisen teologian kanssa toteutettava yhteistyökurssi Ääni ja ekumenia.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokousedustaja
Ammattiliitto Kirkon alat ry:n edustajiston jäsen