Ville-Veikko  Wettenhovi

Ville-Veikko Wettenhovi

Tutkijatohtori

Tilaestimointi (Kalman-suodin) MRI- ja PET -kuvantamisessa. Väitöskirjatyö.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Sovelletun fysiikan laitos

ville-veikko.wettenhovi@uef.fi | 050 400 2451

0504002451
050 4002451
050 400 2451
+358 50 400 2451
+35850 400 2451
050 4002 451
+358 50 4002 451
+35850 4002 451
+358 50 4002451
+35850 4002451
+358504002451

Julkaisut

5 kappaletta