Ville  Kuorikoski

Ville Kuorikoski

Väitöskirjatutkija

Terveystieteiden tiedekunta, Farmasian laitos

ville.kuorikoski@uef.fi