VILLE LEINONEN

Nuorempi tutkija

nuorempi tutkija

Polttoprosessien päästöjen kehittymisen tilastollinen mallinnus, kausaalimallit, ilmastoaineistojen tilastollinen mallinnus.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Sovelletun fysiikan laitos

Sähköposti

ville.j.leinonen@uef.fi

Puhelin

050 351 7579

Tutkimusryhmät