VILLE LEINONEN

Nuorempi tutkija

nuorempi tutkija


Polttoprosessien päästöjen kehittymisen tilastollinen mallinnus, kausaalimallit, ilmastoaineistojen tilastollinen mallinnus.