Tarkenna hakuasi

Ville Leinonen

Tutkijatohtori

nuorempi tutkija

Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

ville.j.leinonen@uef.fi | 050 351 7579

0503517579
050 3517579
050 351 7579
+358 50 351 7579
+35850 351 7579
050 3517 579
+358 50 3517 579
+35850 3517 579
+358 50 3517579
+35850 3517579
+358503517579

Polttoprosessien päästöjen kehittymisen tilastollinen mallinnus, kausaalimallit, ilmastoaineistojen tilastollinen mallinnus.

Julkaisut

7 kappaletta