Tarkenna hakuasi

Ville Miettinen

Opetusavustaja

Tietojenkäsittelytieteen laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

ville.miettinen@uef.fi