Tarkenna hakuasi

Ville Suikkari

Harjoittelija (palkaton)

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

villesui@uef.fi