Tarkenna hakuasi

Virpi Jylhä

Virpi Jylhä

Tutkijatohtori

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta

virpi.jylha@uef.fi | 050 358 3269

Toimin yliopistonlehtorina Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelmassa ja tutkijatohtorina PROSHADE-hankkeessa.
Olen JBI Comprehensive Systematic Review Training Program – akkreditoitu kouluttaja.

  • Taanila A, & Jylhä V. Vankiterveydenhuollon ammattilaisten tietosuoja- ja turvaosaaminen: kansallinen kyselytutkimus. (The dimensions of the data protection and information security competence of healthcare professionals.) Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 2022;14(2), 179–190. https://doi.org/10.23996/fjhw.109920
  • Pesonen M, Kankaanpää E, Jylhä V. Adverse drug events in cost-effectiveness analyses of interventions for diabetic conditions: a scoping review protocol. JBI Evid Synth. 2022;20(12):3058-3066. doi: 10.11124/JBIES-21-00460.
  • Ikonen H, Jylhä V, Kuusisto H. Lack of Human Resources Leads to Breaches in Information Management Processes. Stud Health Technol Inform. 2022;25;294:159-163. doi: 10.3233/SHTI220429
  • Jylhä V, Rosenlund M, Kuusisto H & Saranto K. Patient-generated data in epilepsy care decisions: a scoping review protocol. JBI Evidence Synthesis. 2022;20(6), 1578–1584. https://doi.org/10.11124/jbies-21-00195

  Jylhä V, Mykkänen J & Värri A. Sotetite-tutkimuspäivät tutkijan ja tutkimusryhmän näkökulmasta.
  Finnish Journal of EHealth and EWelfare 2022;14(2), 131–131.

  Miettinen J, Kekonen T, Jylhä V, Mauno R, Junnonen S-R. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen
  lapsi- ja perhepalveluissa – teorian ja käytännön vuoropuhelu. (Developing evidence-based practice in
  child and family services – dialogue of theory and practice) In: Syvänen S, Loppela K & Kolehmainen R.
  Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja
  uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma. Työraportteja 113/2022. Working
  Papers. Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus.
  https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/143642/978-952-03-2635-7.pdf?sequence=2

Julkaisut

61/61 kappaletta