VIRPI JYLHä

Yliopistonlehtori

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, ft AMK, FT.


JBI // akkreditoitu järjestelmällisten katsausten kouluttaja (Comprehensive Systematic Review Training Program) Lisätietoja: https://joannabriggs.org/education/short-courses/C..

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sähköposti

virpi.jylha@uef.fi

Puhelin

050 358 3269

Avainsanat

Opetustehtävät

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteriohjelmassa opetan seuraavia opintojaksoja:
– Informaatioetiikka ja tietoturvallisuus, 5 op
– Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusta, 5 op
– Sosiaali- ja terveydenhuollon tietämyksen hallinta, 5 op
– Tiedon mallintaminen ja analysointi, 3 op
– Tiedonhallinnan teoriat ja käsitteenmuodostus, 6 op

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon perusopintokokonaisuudessa (25 op) vastuullani on seuraavat opintojaksot:
– Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan, 1 op
– Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet , 4 op
– Tietosuoja ja -turva, 5 op
– Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi, 5 op

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuudessa (25 op) vastuullani on seuraava opintojakso:
– Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta, 5 op

Tutkimusryhmät ja -projektit

PROSHADE: Tietoon pohjautuva jaettu päätöksenteko terveydenhuollossa (STN-hanke)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimusryhmä

Suomen JBI-keskus: Arviointipaneelin puheenjohtaja

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut