VIRPI KAUKIO

Apurahansaaja

Tutkija Koneen säätiön rahoittamassa Suotrendi-hankkeessa


Dos. Kirsi Laurénin johtamassa monitieteisessä hankkeessa tutkitaan humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin soiden uusia, epäkonventionaalisia käyttömuotoja, jotka muokkaavat soihin liittyvää kulttuuriperintöä. Tutkimuksessa pureudutaan rohkeasti 2000-luvun suotrendin eri ilmenemismuotojen tarkasteluun ja tehdään näkyväksi soiden muuttuvaa kulttuuriperintöä. Analyysi kohdistuu aiemmin tutkimattomiin ja eri tavoin tuotettuihin aineistoihin pyrkimyksenään ilmiön laaja-alainen ymmärtäminen. Kysymme, millainen on vallitseva suotrendi ja miten se vaikuttaa soihin liittyvän uuden kulttuuriperinnön rakentumiseen?

Hanke 1) paljastaa suotrendin kulttuurisia muotoja ja niiden vaikutuksia luonnonkäyttöön liittyviin arvoihin, asenteisiin ja merkityksiin soiden kulttuuriperinnön uusintamisessa, 2) tuottaa ajantasaista tietoa soiden monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 3) tuottaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin sovellettavaa tieteellistä tietoa soiden kulttuurisesta kestävyydestä, ja 4) osallistuu soidenkäyttöä koskevaan monitieteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusaineistoina käytetään 2000-luvun suokirjoituksia ja -kuvia, suourheilu- ja taidetapahtumiin osallistuvien haastattelu- ja havainnointiaineistoja, sekä kulttuurituotteita (media-aineistoja ja kirjallisuutta).

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

virpi.kaukio@uef.fi

Puhelin

050 437 0042

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut