Tarkenna hakuasi

Virpi  Kaukio

Virpi Kaukio

Yliopistotutkija

Tutkija Koneen säätiön rahoittamassa Museo toisinjulkaisemisen foorumina -tutkimusprojektissa 2024-2025.

virpi.kaukio@uef.fi | 050 437 0042

FT Virpi Kaukio on ympäristöestetiikan tutkija, joka väitöskirjassaan (UEF 2013) tarkasteli taiteen ja fiktion tarjoamien ympäristökokemusten ja fyysisesti paikan päällä koettujen ympäristöjen monitahoista suhdetta. Viime aikoina Kaukio on tutkinut aineetonta kulttuuriperintöä ja soiden käyttöön ja kulttuuriseen luontosuhteeseen liittyviä muutoksia (Suotrendi-tutkimushanke, UEF, Koneen Säätiö, 2020-2023). Museosta toisinjulkaisemisen foorumina Kaukio kiinnostui työkokeilussaan (Riihisaari – Savonlinnan museo 2019) ja opiskellessaan museologiaa (Jyväskylän Avoin yliopisto 2023), jolloin hän laati  luonnoksia moniaistisen museon mahdollisuuksista. Kaukio on jäsenenä Metsäsuhde-verkostossa, jossa tutkitaan mm. suomalaista luontosuhdetta osana aineetonta kulttuuriperintöä.

Museo toisinjulkaisemisen foorumina -projekti tarkastelee, millä tavoilla museon moniaistinen ja toiminnallinen ympäristö voisi tarjota uudenlaisen tilan tieteellisen tutkimuksen julkaisemiseen. Toisinjulkaiseminen tarkoittaa sellaisen tutkimustiedon tai tutkimusprosessiin liittyvän tiedon näkyväksi tekemistä, jota on haasteellista tai mahdotonta julkaista tavanomaisten tiedejulkaisukanavien kautta. Tutkimus etsii keinoja sanallistaa ja käsitteellistää kokemuksellista, aistimuksellista ja toiminnallista tietoa. Keskeisenä ajatuksena toisinjulkaisemisessa on tiedon tasa-arvoisempi saavutettavuus ja moniäänisyys. Museolle toisinjulkaiseminen antaa välineitä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkijoille se puolestaan tarjoaa uusia väyliä tutkimuksen julkaisemiseen. Projektia toteuttaa yliopistotutkija Virpi Kaukio (Itä-Suomen yliopisto, Koneen Säätiö 2024-2025). Tutkimusta tehdään museoiden kokeellisia toimintoja havainnoimalla ja haastattelemalla tutkijoita, taiteilijoita, museokentän toimijoita ja muita toisinjulkaisemisen toteutuksiin osallistuneita. Aineistoa analysoidaan ympäristöestetiikan, taiteentutkimuksen, etnografisen ja uusmaterialististen tutkimuksen menetelmin. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi hankkeessa koostetaan käytännöllistä ohjeistusta toisinjulkaisemista suunnitteleville. Projektissa tehdään yhteistyötä museokentän toimijoiden kanssa, mm. Riihisaari – Savonlinnan museon ja Suomen metsämuseo Luston kanssa. Projektin kuulumisia voi seurata Instagram-tililtä @toisinjulkaisijat

Julkaisut

34/34 kappaletta