Tarkenna hakuasi

Lapsen tuen hallintopäätökset varhaiskasvatuksessa

Hankkeessa tutkitaan lapsen tuen hallintopäätöksiä ja -päätösprosesseja varhaiskasvatuksessa.

Tavoitteenamme on selvittää,
– millaisia prosesseja hallintopäätösten laadintaan, käyttöön ja päivittämiseen liittyy
– millaisia hallintopäätösasiakirjat ovat, millaista tietopohjaa niiden laadinnassa hyödynnetään ja mistä asioista niissä päätetään
– millaista ymmärrystä yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta hallintopäätökset heijastelevat
– missä määrin hallintopäätökset koetaan merkityksellisenä (päätösten laatijat, ammattilaiset, vanhemmat)
– miten ja missä määrin hallintopäätöksiä hyödynnetään lapsen tuen suunnittelussa ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa
– minkälaisia ongelmakohtia hallintopäätösprosessiin liittyy ja miten niitä voidaan kehittää edelleen