Heikki Tanila

Professori, laitoksen johtaja, A. I. Virtanen -instituutti

Hilkka Soininen

Emeritaprofessori (neurologia), Terveystieteiden tiedekunta

Jonne Naarala

Apulaisprofessori, Associate professor, Säteily- ja kemikaalitutkimuksen ryhmä

Marjo Eskelinen

Apurahatutkija, Kliininen tutkimuskeskus (Canthia): Neurologia

MEDALZ

MEDALZ (MEDication use and ALZheimer's disease) on valtakunnallinen terveysrekisteriaineistoihin pohjautuva tutkimus. MEDALZ-aineistoon sisältyvät kaikki kotona asuvat henkilöt, joilla diagnosoitiin Alzheimerin tauti vuosina 2005-2011 Suomessa (n=70 718). Jokaiselle Alzheimerin tautia sairastava...

Neurobiology of disease

Tutkimuksemme tavoitteena on ymmärtää aivosairauksien mekanismeja ja löytää uusia kohteita terapian kehittämiseen. Olemme kiinnostuneita ympäristötekijöiden ja elintapojen vaikutuksista aivosairauksiin. Tutkimme erityisesti mitokondrioiden toimintaa aivosairauksissa.

NPH and Early AD Group

Katso ryhmän esittely sen englanninkielisiltä UEFConnect-sivuilta - klikkaa ylempänä EN

Ravitsemusepidemiologian tutkimusryhmä

Tutkimuksemme keskittyy selvittämään ravitsemuksen ja kroonisten kansansairauksien ja niiden riskitekijöiden välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä havainnoivia väestötutkimuksia että kokeellisia tutkimuksia ihmisillä.