Kirsi Savonen

Yliopisto-opettaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Mari Berg

Suunnittelija, Jatkuvan oppimisen keskus