Ville Hautamäki

Yliopistotutkija, Senior Researcher, Tietojenkäsittelytieteen laitos