Mari Berg

Suunnittelija, Jatkuvan oppimisen keskus

Erkko Sointu

Yliopistotutkija (Tenure Track), Erityispedagogiikka

Sari Tillonen

Yliopisto-opettaja, Historia- ja maantieteiden laitos