EDCMET

Metabolic effects of Endocrine Disrupting Chemicals: novel testing METhods and adverse outcome pathways

Farmasian analytiikkayksikkö

Farmasian laitoksella toimiva analytiikkayksikkö tarjoaa yliopiston tutkijoille sekä yhteistyökumppaneille analyyttisen kemian menetelmäosaamista sekä analyysipalveluja massaspektrometriassa, NMR spektroskopiassa sekä epäorgaanisessa analytiikassa.

Jaana Veki

Päätoiminen tuntiopettaja, Farmasian laitos