Opettajaopiskelijoiden hyvinvointi - STeWDUBS

01.10.2020 - 31.07.2023
STeWDUBS-hankkeen (Student Teacher Well-Being: Deepening Understanding and Building Support) tarkoituksena on syventää opettajaopiskelijoiden hyvinvointiin liittyvää ymmärrystä kolmessa kontekstissa (Tanska, Suomi, Iso-Britannia) sekä ymmärtää eri tahojen (opettajaopiskelijat, ohjaajat opettajank...

Jonne Posti

Projektitutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Itä-Suomen tutoropettajaverkosto

- 31.07.2022
Tutoropettajaverkostohankeen tavoitteena on tukea tutoriopettajien toimintaa kouluissa. Tavoitteina on tukea prosesseja, jotka edesauttavat pedagogiikan uudistumista ja opetuksen digitalisaatiota, työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä, koulujen toimintakulttuurin uudistumis...