Sanu Mahat

Nuorempi tutkija, Hoitotieteen laitos

Marja Hult

Yliopistotutkija, Hoitotieteen laitos

Roosa-Maria Savela

Nuorempi tutkija, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö