Vaikuttavuuden talo

Vaikuttavuuden talo on hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä-Suomen yliopistossa. Verkosto kokoaa tutkimustietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien palvelujen kehittämisen ja päätöksenteon sekä sosiaali- ja terveysp...

Sopeutuvat innovatiiviset maaseudut - SOMA

01.05.2020 - 31.03.2022
Tutkimuksen lähtökohtana on shrinking rural area -käsite moniulotteisena ilmiönä. Vähenevän ja ikääntyvän väestön alueilla elinvoiman lisäämistä, uusien mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edellytyksiä voi lähestyä smart shrinking -ajattelulla, josta tässä käytetään termiä älykäs sopeutuminen. Moniu...

Ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot

01.03.2020 - 31.12.2021
Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteishankkeen tarkoituksena on tarkastella ikääntyvän väestön naapuruussuhteiden laatua ja laajuutta, naapuruston merkitystä ikääntyneen hyvinvoinnin kannalta sekä ikäihmisiä naapurustojensa voimavarana. Hankkeen rahoittaja on Turun kaupunkitutkimusohjelma.

Riikka Hirvonen

Yliopistotutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Elli Vento

Nuorempi tutkija, Kauppatieteiden laitos

MaaseutuINNO

01.09.2019 - 31.12.2021
Maaseudun sosiaalisten innovaatioiden kokonaiskuva (MaaseutuINNO) on kehittämisorientoitunut tutkimushanke, jonka tavoitteena on luoda kokonaiskuva suomalaisella maaseudulla syntyneistä ja toimivista sosiaalisista innovaatioista.

Markku Niemivirta

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto