Elli Vento

Nuorempi tutkija, Kauppatieteiden laitos

FCLab.lukio – Future Classroom Lab lukiossa

01.08.2019 - 01.08.2021
FCLab.lukio-hanke toteuttaa opetukseen ja palautumiseen soveltuvan virtuaaliluontoympäristötilan, digitaalisen immersion mahdollistavan monitoimitilan sekä käyttäjien luontosuhdetta ja luovuutta vahvistavat aula- ja käytävätilat. Hyvinvointiajattelua tukevien toimintamallien, pedagogisten käytänt...

GERIT - gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa

01.01.2021 - 31.12.2022
Gerontologiselle sosiaalityölle on ikääntyvässä yhteiskunnassa erityinen tarve, sillä ikääntymisen, eläköitymisen, sairauksien ja sosiaalisten verkostojen pienentymisen riskien myötä sosiaaliset ongelmat voivat kärjistyä. Gerontologisen sosiaalityön osaaminen ja prosessit eivät kuitenkaan ole täl...

Glase

Päättynyt. 01.05.2016 - 31.08.2019
Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat.

Henna Konu

Yliopistotutkija, Kauppatieteiden laitos