Hyönteisekologian ja biogeografian tutkimusryhmä

Tutkimme hyönteisten ekologiaa monilta kanteilta - laajan mittakaavan eliömaantieteestä hyönteisten ja mikrobien vuorovaikutukseen. Tutkimus keskittyy erityisesti sosiaalisiin hyönteisiin kuten muurahaisiin, ampiaisiin ja kimalaisiin, mutta osa tutkimuksista koskee myös vesihyönteisiä ja alkueläi...

Kasvibiologia

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

Metsien terveys

Keskeisiä tutkimusteemoja ovat, ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien terveyteen ja biodiversiteetin käyttö ja hoito sekä bioottiset metsätuhot ja häiriöt

Olli Sippula

Apulaisprofessori, Fine Particle and Aerosol Technology Laboratory (FINE)

Saara Lind

Tutkijatohtori, Biogeochemistry Research Group