Anna Karttunen

Nuorempi tutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Erkko Sointu

Yliopistotutkija (Tenure Track), Erityispedagogiikka

Kirsi Savonen

Yliopisto-opettaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos