FinCC-luokituskokonaisuus, hoitotyön termistön tutkimusryhmä

Kansallisesti yhtenäinen hoitotyön tiedonhallinta saavutetaan, kun tavoitteiden mukaan kaikissa potilastietojärjestelmissä otetaan käyttöön yhteisten määritysten mukaiset tietorakenteet. Potilastietojärjestelmien potilaskertomuksen käyttö edellyttää kansallisesti määriteltyjä standardeja keskeisi...

Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimus

Vanhuspalvelujen tutkimusryhmä tarkastelee vanhuspalvelujen organisointia ja johtamista ja ikääntyneiden hyvinvointia monitieteisesti sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Innovaatiojohtaminen

Innovaatiojohtamisen tutkimusryhmän työ keskittyy kahdelle tutkimusalueelle: kestävä innovaatio (terveys) ja kestävä innovaatio (ympäristö). Tutkimme organisaatioita ja liiketoimintaa, joiden tavoitteena on vastuullinen uudistuminen ja uudenlaisen tulevaisuuden tekeminen. Tutkimuksemme liittyy ka...

International Business and Sales Management (IBS)

Tutkimusryhmän johtaja: professori Mika Gabrielsson

Tutkimusryhmässä tarkastellaan SMOPEC -valtioista (Small and Open Economies) lähtöisin olevien yritysten kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen käytänteitä ja sen vaikutuksia kuluttajakäyttäytymiseen. Tavoitteena on k...

Jarno Suni

Tutkijatohtori, Kauppatieteiden laitos