Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimus

Vanhuspalvelujen tutkimusryhmä tarkastelee vanhuspalvelujen organisointia ja johtamista ja ikääntyneiden hyvinvointia monitieteisesti sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Innovaatiojohtaminen

Innovaatiojohtamisessa tutkitaan organisaatioita ja liiketoimintaa, joiden tavoitteena on jatkuva uudistuminen tai radikaalisti uudenlaisen tulevaisuuden tekeminen.

Jarno Suni

Yliopisto-opettaja, Kauppatieteiden laitos