Riitta Rouvinen

Project Controller, Talouspalvelut/Filo&Yhka lähipalvelut

Towards sustainable coexistence of seals and humans (CoExist)

01.04.2019 - 31.03.2022
Hanketta rahoitetaan Kaakkois-Suomi - Venäjä -CBC -ohjelmasta. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), The Finnish Association for Nature Conservation (South Karelia division), Interregional charitable public organisation “Biologists for nature conservation” ja Lappeenrannan te...

Satu Piispa-Hakala

Projektitutkija, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto