Kasvibiologia

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

Kemian laitoksen laiteinfrastruktuuri

Tällä sivustolla esitellään kemian laitoksen tutkimuslaitekantaa.
Meillä on merkittävät laitekokonaisuudet esim. massaspektrometrejä, molekyylimallinnukseen soveltuvia laskentapalvelimia ja materiaalitutkimuksen valmistus- ja tutkimuslaitteita.