Dosentti Minna Purokivi ja tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä fibrotisoivien keuhkosairauksien diagnostiikkaan ja ennusteen arviointiin.

Olemme keränneet tähän mennessä kolme retrospektiivistä kokonaisuutta, jotka sisältävät idiopaattista keuhkofibroosia (IPF), nivelreumaan liittyvää k...

Embodetect Study Group

Tutkimusryhmää johtavat dosentti Pirjo Mustonen ja professori Ritva Vanninen.

Lue lisää tutkimusryhmän englanninkielisiltä verkkosivuilta.

EPI-MRI Study Group

"Novel brain imaging for presurgical planning"

Tutkimusryhmää johtaa professori Ritva Vanninen.

Lue lisää tutkimusryhmän englanninkieliseltä verkkosivulta.

FinFTD - Finnish FTD Research Network / Otsalohkodementiatutkimus

The Finnish FTD Research Network (FinFTD) -tutkimusverkosto edistää yhteistyötä ja verkottumista otsalohkodementian ja muiden otsa-ohimolohkorappeumien tutkijoiden välillä.

Verkosto järjesti 13.9.2019 Kuopiossa kansainvälisen 2nd FinFTD symposiumin , joka oli suunnattu tutkijoiden...

Gastroenterologinen kirurgia

Tutkimusten kuvaus:

Gastroenterologiseen kirurgiaan liittyvät tutkimukset keskittyvät neljään osa-alueeseen:
1. gastrointestinaalikanavan syöpiin liittyvät tutkimukset,
2. lihavuusleikkauksiin liittyvät tutkimukset,
3. minisappitutkimukset ja
4. klii...

Immunology of type 1 diabetes

Tutkimme immunologisia häiriöitä ihmisen tyypin 1 diabeteksessa hyödyntäen laadukkaita suomalaisia potilasaineistoja sekä moderneja biolääketieteen laboratoriomenetelmiä.