Pirjo Kurki

Yliopisto-opettaja, suun terveydenhuolto, Hammaslääketieteen yksikkö

Sanna Laulainen

Ma. professori, laitoksen varajohtaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sanna Talvia

Tutkijatohtori, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede

Sinikka Vakimo

Yliopistonlehtori, perinteentutkimus, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Vaikuttava sosiaali- ja terveysjohtaminen (JoVa)

Tutkimusryhmä selvittää johtamisen yhteyttä ja vaikutuksia organisaation tuloksellisuuteen uudistuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä. Johtamista tarkastellaan erityisesti strategisen johtamisen, muutoksen johtamisen sekä tiedon ja osaamisen johtamisen näkökulmasta, painottaen sote-uu...