Pirjo Kurki

Yliopisto-opettaja, suun terveydenhuolto, Hammaslääketieteen yksikkö

Sanna Laulainen

Ma. professori, laitoksen varajohtaja, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Sanna Talvia

Tutkijatohtori, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede