Lääkepolitiikan tutkimusryhmä

Tutkimme lääkepoliittisille uudistuksille asetettujen tavoitteiden ja odotusten toteutumista uudistukselle keskeisistä näkökulmista.

Pirjo Kurki

Yliopisto-opettaja, Hammaslääketieteen yksikkö

Puut Lähellämme

01.03.2019 - 31.12.2022
”Puut Lähellämme” -hanke tutkii ihmisille tärkeitä puuyksilöitä. Hankkeessa selvitetään millaisia yhteyksiä ihmiset solmivat puihin ja kuinka puut koetaan osana jokapäiväistä arkea yksilöllisellä ja kulttuurisella tasolla.

Rikkovat rajat

Tutkimusta turvapaikanhakijoiden arjessaan kohtaamista rajoista ja niiden rikkomisesta.