Glase

Päättynyt. 01.05.2016 - 31.08.2019
Globaalin turvallisuuden monikerroksiset rajat.

Heli Paulasto

Yliopistonlehtori, Vieraat kielet ja käännöstiede

Ilmastokriisi ja uskonnollinen muutos Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

01.01.2022 - 31.12.2025
Antropologinen tutkimushanke tarkastelee uskonnon ja ilmastokriisin välistä suhdetta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ilmastonmuutoksen tutkiminen ja sen aiheuttamien ongelmien ratkaisut edellyttävät monitieteistä lähestymistapaa. Uskonnollisilla maailmankuvilla ja käytänteillä on vaikutus ihmi...