Katja Koppinen

Verkko-opetuksen asiantuntija, Keskitetyt palvelut/e-oppimisen tukipalvelut

Kemian laitoksen laiteinfrastruktuuri

Tällä sivustolla esitellään kemian laitoksen tutkimuslaitekantaa.
Meillä on merkittävät laitekokonaisuudet esim. massaspektrometrejä, molekyylimallinnukseen soveltuvia laskentapalvelimia ja materiaalitutkimuksen valmistus- ja tutkimuslaitteita.

LogoLab-hanke (EAKR)

Päättynyt. 01.01.2021 - 28.02.2022
Logopedian simulaatiotila I vaihe - infrastruktuurihankkeen (LogoLab) tavoitteena on rakentaa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle yhteiskäyttöinen koulutus- ja tutkimusympäristö.

Matti Höytö

Innovaatiotoiminnan erityisasiantuntija, Toiminnanohjaus ja laatu