Anna Kaasinen

Yliopistonlehtori / University Lecturer, Sovelletun fysiikan laitos

Anna Karttunen

Projektitutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Anna-Leena Toivanen

Yliopistotutkija, CULTCHANGE-profiilialue, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Anne Toivanen

Toimistosihteeri, Kliininen tutkimuskeskus (Canthia): Sisätaudit / laboratorio

Anssi Voitila

Yliopistonlehtori, klassiset kielet ja eksegetiikka, Teologian osasto