ALSOVA-hanke - Alzheimerin taudin seurantatutkimus

Itä-Suomen yliopiston, neurologian yksikön koordinoimassa ALSOVA - tutkimuksessa seurattiin Alzheimerin tautiin äskettäin sairastuneita henkilöitä ja heidän omaishoitajiaan viiden vuoden ajan. Tutkimukseen osallistujat ovat Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueelta.

...

Ameba-tiimi

Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen tutkimusperustaisen kehittämisen Ameba-tiimi tutkii oppimista, opetusta ja oppimisympäristöjä korkea-asteella.

Anna Karttunen

Nuorempi tutkija, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Anna-Leena Toivanen

Yliopistotutkija, CULTCHANGE-profiilialue, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Anssi Voitila

Yliopistonlehtori, klassiset kielet ja eksegetiikka, Teologian osasto

Anu Liikanen

Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Tutkimuspalvelut