Kuopio Water Cluster -kehittämishanke

01.04.2019 - 31.03.2022
Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Akvaattinen ekotoksikologia

Kemikaalien, metallien sekä nano- ja mikrokokoisten partikkelien käyttäytyminen ja haitallisuus vesiympäristössä.

Esimerkkiryhmä

Päättynyt. 01.01.2019 - 18.03.2021
Ingressi. Tämä teksti tulee näkyviin Connectin haussa. Esittele tässä kohdassa tutkimusryhmäsi idea. Jos tutkimusryhmäsi nimi on lyhenne, avaa se tässä.
Vesivarojen kestävä yhteiskäyttö (WATER) -tutkimusyhteisö yhdistää laaja-alaisesti Itä-Suomen yliopiston vesitutkijoita ja tutkimusryhmi...

Biogeokemian tutkimusryhmä

Biogeokemian tutkimusryhmä (BGC) on profiloitunut tutkimaan miten ilmastonmuutos ja toisaalta muutokset maankäyttömuodoissa vaikuttavat biogeokemiallisiin kiertoihin ja ilmakehän kannalta tärkeiden kaasujen dynamiikkaan. Tutkimusryhmässämme tehdään tutkimusta hyvin erilaisissa mittakaavoissa, al...